05.12.2017

Akut beroligende medicin med tvang blev oftest anvendt til yngre kvinder på psykiatriske afdelinger

Sundhedsdatastyrelsen ser i en analyse nærmere på, hvordan akut beroligende medicin bliver brugt i forbindelse med tvang. For børn og unge gjaldt det, at det hyppigst blev anvendt over for piger og yngre kvinder og mest først på aftenen.

I en ny analyse på området akut beroligende medicin med tvang, går Sundhedsdatastyrelsen i dybden med brugen over for børn og unge.

Her viser tallene, at det især var piger og yngre kvinder indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor der i højere grad blev anvendt akut medicinering med tvang i 2016 med 7,5 procent af indlagte piger mod knap seks procent i 2014.

Lidt over 1000 piger var indlagt i psykiatrisk afdeling hvert af årene 2014-2016. Derimod blev akut medicinering med tvang sjældent anvendt i behandlingen af de lidt over 500 indlagte yngre mænd i hvert af årene.

Akut medicineret én til to gange

Analysen ser bl.a. nærmere på, hvornår i løbet af indlæggelsen, den akutte medicinering med tvang sker.

Desuden også på, om der er forskel på, hvornår på dagen, de to køn bliver akut medicineret med tvang. Akut medicinering af yngre mænd var i perioden 2014-2016 jævnt fordelt over døgnets timer, hvor akut medicinering af piger og yngre kvinder hyppigst var først på aftenen.

Over halvdelen af yngre kvinder havde anvendt psykofarmaka op til indlæggelse

Mere end halvdelen af de yngre kvinder havde købt psykofarmaka inden for tre måneder op til forløb, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang. I 2014 var andelen af yngre kvinder 57,4 procent mod 50,0 procent i 2016 med en mellemliggende andel i 2015 på 60,8 procent. Antallet af kvinder var omkring 30 i 2014 til 2016.

Der var lidt flere piger og yngre kvinder, der havde købt psykofarmaka inden for 12 måneder op til forløb med anvendelse af akut medicinering med tvang. Antallet af kvinder var lidt under 40 alle tre år svarende til en andel på 68,1 procent i 2014, cirka 75 i 2015 og lidt under 63 procent i 2016 af indlagte yngre kvinder.

Antallet af yngre mænd, der havde købt psykofarmaka henholdsvis tre og 12 måneder op til forløb, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang, var under seks alle tre år.

Oftest en almindelig indlæggelse

Analysen viser, at den hyppigste årsag til start af en indlæggelse, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang, var en almindelig indlæggelse for yngre mænd hvert af de tre år. Dette var ligeledes gældende for piger og yngre kvinder i 2014 og 2015, men i 2016 var den hyppigste årsag en tvangsindlæggelse.

Læs mere:

Læs analyser om tvang i psykiatrien

Se opgørelser for anvendelse af tvang i psykiatrien på eSundhed

Fakta:

Datagrundlaget for analysen er indberetninger af anvendelse af akut beroligende medicin med tvang til Register over anvendelse af Tvang i Psykiatrien og indberetning i Landspatientregisteret 2014 – 2016. Alle patienter, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin under indlæggelse i psykiatrisk afdeling, på nær patienter på Sikringen, medtages i analysen.