05.12.2017

Mænd indlagt på psykiatriske afdelinger oftere akut medicineret med tvang end kvinder

En analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at mænd indlagt på psykiatriske afdelinger hyppigere end kvinder fik akut beroligende medicin med tvang.

Sundhedsdatastyrelsen har set nærmere på anvendelsen af akut medicinering med tvang af voksne indlagt på psykiatriske afdelinger.

Tallene viser, at der i højere grad blev anvendt akut medicinering i 2014 end i 2016 af indlagte mænd, svarende til omkring otte procent ud af de lidt over 13.000 mænd indlagt på psykiatriske afdelinger i 2014 og 2015 mod lidt under 12.700 i 2016.

Der var omkring 12.000 indlagte kvinder hvert af årene, hvoraf 7,5 procent fik akut medicin med tvang i 2014 mod 8 procent i 2016.

Ofte brugt en til to gange under indlæggelse

For begge køn ses, at akut beroligende medicin med tvang oftest blev anvendt en til to gange under en indlæggelse.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid for disse forløb var længere for mænd end for kvinder.

Indlæggelsestiden for mænd for disse forløb var lavest i 2014 med 48,7 dage mod højest i 2015 med et gennemsnit på 65,3 dage. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for kvinder var 36,6 dage i 2015 som det korteste, mod 39 dage i 2014 som det længste. I 2016 var den gennemsnitlige forløbstid for mænd 55,8 dage og for kvinder 37,6 dage.

Indlæggelse og diagnoser

Analysen ser også nærmere på, hvornår på dagen, akut medicinering med tvang sker, og hvornår i indlæggelsesforløbet, det sker.

Desuden viser analysen, at den hyppigste årsag til start af en indlæggelse for mænd og kvinder var en almindelig indlæggelse hvert af de tre år.

Langt de fleste personer, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin med tvang, var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

Andelen for mænd var lidt over 45 procent i 2014 mod 52,2 procent i 2016, hvor andel kvinder var omkring 45 procent i hele perioden 2014 - 2016.

Endelig dykkes der i analysen også ned i, om patienterne har indløst recepter med psykofarmaka før indlæggelse.

Læs mere:

Læs analyser for tvang i psykiatrien

Se opgørelser for anvendelse af tvang i psykiatrien på eSundhed

Fakta:

Datagrundlaget for analysen er indberetninger af anvendelse af akut beroligende medicin med tvang til Register over anvendelse af Tvang i Psykiatrien og indberetning i Landspatientregisteret 2014 – 2016. Alle patienter, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin under indlæggelse i psykiatrisk afdeling, på nær patienter på Sikringen, medtages i analysen.