06.01.2017

Hver 12. baby i 2015 blev undfanget på baggrund af fertilitetsbehandling

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at ca. otte procent af en fødselsårgang kom til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling påbegyndt i 2015. Det resulterede i 4.763 børn fordelt på 4.394 fødsler. Hver 7. påbegyndte fertilitetsbehandling førte til en graviditet.

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen går tæt på fertilitetsbehandlingen i Danmark i 2015 og viser, hvor mange og hvilke behandlinger, der har ført til graviditet samt antallet af fødsler og fødte børn.

Rapportens statistik er baseret på indberetninger fra 55 klinikker i Danmark, hvor data bliver registreret i IVF-registeret og sammenholdt med statistik fra det danske Fødselsregister.

Dansk cpr-nummer kan følges

I 2015 blev der i Danmark udført i alt 37.616 fertilitetsbehandlinger, hvoraf de 29.354 var for kvinder med dansk cpr-nummer. Af de 29.354 behandlinger for danske kvinder blev der født 4.763 levende børn fordelt på 4.394 fødsler.

En tredjedel (34 procent) af reagensglasbehandlingerne på privatklinikker i Danmark udføres på udenlandske kvinder, og 41 procent af inseminationerne på private klinikker udføres på udenlandske kvinder.

Sundhedsdatastyrelsen har udelukkende mulighed for at se de danske kvinders fødsler på baggrund af deres cpr-rummer, og derfor er de udenlandske kvinders efterfølgende fødsler på baggrund af dansk fertilitetsbehandling ikke med i rapporten.

Men af de påbegyndte behandlinger for alle former for barnløshedsbehandling udført på danske klinikker i 2015 forventes det, at der vil blive født i alt 6.211 børn af både danske og udenlandske patienter.

Færre tvillingefødsler

Når man går dybere ned i tallene, kan man se, at tvillingefødsler efter IVF/ICSI-behandling er faldet fra 10,9 procent i 2014 til 8,4 procent i 2015. Der har været en målrettet indsats at nedbringe antallet af graviditeter med mere end ét barn, da disse graviditeter har højere risiko for komplikationer.

Det er især for kvinder under 40 år, at der er et fald i antallet af tvillingefødsler fra 2014 til 2015.

Rapporten viser også, at mange kvinder og par får mere end én behandling i løbet af et kalenderår. I 2015 fik 12.892 kvinder med bopæl i Danmark en eller flere behandlinger. Desuden viser rapporten, at antallet af heteroseksuelle par i behandling med bopæl i Danmark har ligget stabilt på ca. 10.000 par om året fra 2007 til 2015.

Læs mere i rapporten 'Assisteret Reproduktion - Tal og analyse 2015'