15.12.2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør Cancerregisteret for 2016

Sundhedsdatastyrelsens årsrapport fra Cancerregisteret 2016 viser udviklingen i antallet af nye kræfttilfælde.

Kontakt

I 2016 var der 41.720 nye kræfttilfælde i Danmark, hvilket svarer til en stigning på 1,6 procent i antallet af registrerede tilfælde i forhold til 2015, hvor antallet af nye kræfttilfælde var 41.059 ved opgørelses-tidspunktet for Cancerregisteret 2015.

Men på grund af yderligere indberetninger til 2015-årgangen efter lukning af Cancerregisteret 2015, er det samlede antal af nye kræfttilfælde for 2015 på nuværende tidspunkt 42.233.

Det forventes tilsvarende, at det samlede antal af nye kræfttilfælde for 2016 bliver højere ved lukning af Cancerregisteret 2017.

Læs Cancerregistrets rapport for 2016

Hvis man i sin beregning tager højde for køns- og aldersfordelingen i befolkningen, ses der imidlertid et fald i på 2,5 procent pr. 100.000 indbyggere. Dette fald er et udtryk for, at vi bliver ældre og lever længere med kræftsygdommen.

I 2016 var den alderskorrigerede forekomst på 100.000, for mænd 695 og for kvinder 580 (Se figur 1). Det ser således ud til, at den alderskorrigerede kræftforekomst har ligget stabilt de seneste otte år.

Figur 1 Alderskorrigeret forekomst, (pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, pr. år 2007-2016

Cancerregisteret: Alderskorrigeret forekomst fordelt på køn 2007-2016

Stigning i modermærkekræft

Indenfor modermærkekræft har der været en stigning i antallet af nye kræfttilfælde. Fra 2015 til 2016 har der været en relativ stor stigning i antallet af nye kræfttilfælde (pr. 100.000) på 16,9 pct. for mænd og 8,3 pct. for kvinder. For både mænd og kvinder ses store stigninger i forekomsten pr. 100.000 indbyggere over perioden 2007-2016 med 39 procent for mænd og 46 procent for kvinder.

Der er færre mænd end kvinder, der får modermærkekræft, men kurverne følger samme udviklingsmønster.

Figur 2. Alderskorrigeret forekomst (pr. 100.000 personer) fordelt efter køn, for modermærkekræft pr. år 2007-2016

Cancerregisteret: Alderskorrigeret forekomst af modermærkekræft fordelt på køn, 2007-2016

Kræft i livmoderhals, livmoder og æggestok

Niveauet for kræft i æggestok varierer noget fra år til år, men er samlet faldet 16,6 pct. fra 2007 til 2016 målt i antallet af nye kræfttilfælde. Fra 2015 til 2016 steg antallet af nydiagnosticerede tilfælde af kræft i æggestok fra 534 til 540. Den alderskorrigerede forekomst (pr. 100.000) falder 0,6 pct. fra 2015 til 2016.

For livmoderkræft har niveauet været nogenlunde konstant over de sidste 25 år (fig. 3).

For livmoderhalskræft er kurven fra 2006 og frem fladet ud til et nogenlunde konstant niveau, der dog er præget af årlige variationer. Antallet af nye kræfttilfælde i 2015 var 363 og 336 i 2016, hvilket svarer til et fald på 6,3 pct. i den alderskorrigerede forekomst (pr. 100.000 indbyggere) i forhold til 2015.

Det er forventningen, at tallene for livmoderhalskræft vil blive påvirket af introduktionen af HPV-vaccinationen. Formentlig vil effekten kunne ses inden for de kommende år.

Figur 3. Alderskorrigeret forekomst (pr. 100.000 kvinder) for kræft i livmoderhals, livmoder og æggestok mellem 1992-1996 og 2012-2016

Cancerregisteret: Alderskorrigeret forekomst for kræft i livmoderhals, livmoder og æggestok mellem 1992-1996 og 2012-2016

Stadig flere personer lever med kræft

I alt 311.494 personer, heraf 138.784 mænd og 172.710 kvinder, der er diagnosticeret med en eller flere kræftsygdomme, og som er blevet anmeldt til Cancerregisteret i tidligere år, var i live pr. 31. dec. 2016, hvilket betyder, at en stadigt stigende del af danskere lever med kræftsygdomme (prævalens).

Der er 11.496 flere personer i 2016 i forhold til 2015, der lever med en konstateret kræftdiagnose, svarende til en stigning på 3,8 pct. Dette skyldes til dels, at der over årene har været en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde, men i høj grad også, at overlevelsen for en række kræftsygdomme gradvist er blevet forbedret.

Figur 4. Udviklingen i samlet prævalens og samlet forekomst 2007-2016

Cancerregisteret: Udvikling i samlet prævalens og samlet forekomst, 2007-2016

 Læs den seneste og tidligere årsrapporter fra Cancerregisteret