01.12.2017

Hver tiende patient i et diagnostisk pakkeforløb har en kræftsygdom

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser et stigende antal diagnostiske pakkeforløb over perioden 2013-2016. I lidt over ti procent af forløbene har patienterne efterfølgende kontakt til sygehus grundet en kræftsygdom.

En analyse fra Sundhedsdatastyrelsen ser nærmere på de diagnostiske pakkeforløb, hvor patienten er henvist til undersøgelse for alvorlig sygdom som kan være kræft, og viser et stigende antal i perioden 2013-2016. Der ses cirka 6.000 forløb i 2013 stigende til godt 10.000 forløb i 2016, svarende til en stigning på 70,5 procent.

For de patienter, der før start af et diagnostisk pakkeforløb ikke havde haft kræft, ses, at lidt over ti procent efterfølgende har haft kontakt til en sygehusafdeling med kræftsygdom inden for en periode på 90 dage.

Nogle har haft kræft før

Lidt over ti procent af patienterne i diagnostisk pakkeforløb havde op til start af forløbet tidligere haft en kræftsygdom. I lidt over 15 procent af forløbene havde patienterne efterfølgende kontakt til en sygehusafdeling med kræftsygdom.

Flere forløb gennemført inden for 22 dage

Pakkeforløbene blev desuden i stigende grad gennemført inden for de anbefalede forløbstider, hvor der i 2016 blev gennemført 87 procent af forløbene inden for de anbefalede 22 dage. Stigningen fra 2013 til 2016 var på seks procentpoint.

Starter hos egen læge

Hovedparten af de diagnostiske pakkeforløb blev startet efter henvisning fra patientens egen læge. 87 procent af disse forløb blev gennemført inden den anbefalede tid i 2016, mod 81 procent i 2013.

Efterfølgende forløb

Efter undersøgelse for alvorlig sygdom blev over halvdelen af patienterne i diagnostiske pakkeforløb afsluttet med behov for efterfølgende besøg hos alment praktiserende læge eller privat praktiserende speciallæge til opfølgning for mulig sygdom.

Mens 45,5 procent af patienter i forløbene blev henvist til en sygehusafdeling til yderligere udredning eller behandling. I langt de fleste tilfælde blev patienten undersøgt for anden sygdom end kræft, mens der for 15-20 procent af tilfældene blev foretaget yderligere undersøgelse for kræftsygdom.

Læs mere:

Se analysen og læs om diagnostiske pakkeforløb

Læs mere om monitorering af kræftområdet