07.11.2017

Kræft er stadig den sygdomsgruppe, som flest danskere dør af

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag årsrapporten Dødsårssagsregistret 2016, hvoraf det fremgår, hvad danskerne døde af i 2016. Selvom dødeligheden af kræft er faldende, er det stadig den sygdomsgruppe, som flest danskerne dør af.

Kræft er stadig det, flest danskere dør af. Knap 31 procent af dem, der afgik ved døden i 2016, døde af en kræftsygdom. Det viser årsrapporten fra Dødsårsagsregistret for 2016, som Sundhedsdatastyrelsen netop har offentliggjort.

Rapporten giver et overblik over dødsårsagerne i Danmark gennem de seneste år til og med 2016. Her vil man eksempelvis kunne se, at for sygdomme som demens og Parkinsons sygdom er tendensen fortsat stigende.

Dødeligheden for Alzheimers sygdom er højere for kvinder end for mænd, mens det modsatte gør sig gældende for Parkinsons sygdom. Gennemsnitsalderen for begge sygdomme er mere end 80 år på dødstidspunktet for både mænd og kvinder.

Kræft dør flest af

Den hyppigste årsag til dødsfald i Danmark er dog fortsat kræftsygdomme.

Kræfttyperne, flest danskere dør af, er kræft i luftrør, bronkier og lunger. Næsten hver fjerde kræftdødsfald sker på grund af lungekræft.

Dødeligheden falder

Dødeligheden er faldet støt i mange år, og fortsætter med at falde i 2016 efter en lille stigning året før. I 2016 var den aldersstandardiserede rate for dødsfald 796 pr. 100.000 indbyggere mod 808 i 2015.

Faldet i dødeligheden ses for både kræftsygdomme, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer og for dødeligheden af ”andre kredsløbssygdomme”.

Se dødsårsagsstatistikken for 2016

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste gruppering, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

  1995  2000  2005  2014  2015  2016 
Samlet 1.224 1.072 988 803 808 796 
Kræft (A-02) 303 290 274 243 240 239
Hjertesygdomme (A-08) 331 253 200 127 128 126
Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) 109 98 95 90 94 92
Andre kredsløbssygdomme (A-09) 154 131 119 72 73 68
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) 18 30 46 52 56 56
 Kilde: Dødsårssagsregistret, Sundhedsdatastyrelsen