07.06.2017

Flere overlever kræft

Stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom - viser nye tal fra Cancerregisteret.

Den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2013-2015, som Sundhedsdatastyrelsen i dag offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, viser, at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom.

Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2013-2015, steg med 3 procentpoint for både mænd og kvinder i forhold til perioden 2010-2012.

Overlevelsen er nu henholdsvis 79 pct. for mænd og 81 pct. for kvinder.

Siden slutningen af 1990’erne har der været en stigning i 1-årsoverlevelsen.

Screening for tyk- og endetarmskræft påvirker overlevelsen

Den positive udvikling i den samlede 1-årsoverlevelse skyldes blandt andet en forventet stigning i overlevelsen af tyk- og endetarmskræft.

Den øgede diagnostiske aktivitet i form af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft som påbegyndte i foråret 2014, er medvirkende til at øge antallet af nye tilfælde i takt med at programmet udrulles.

Diagnosticeringen sker på et tidligere stadie end førhen og medvirker derved til en forbedret 1-års overlevelse.

Det er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte, så længe screeningsprogrammet udrulles i perioden 2014-2018.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

De nye tal viser ligeledes en stigning i den samlede 1-års overlevelse efter lungekræft blandt både mænd og kvinder.

Overlevelsen efter lungekræft er steget med 5 procentpoint for mænd og 6 procentpoint for kvinder fra perioden 2010-2012 til 2013-2015, så overlevelsen nu er 44 pct. for mænd og 52 pct. for kvinder.

Forbedringer på 5-års overlevelsen

Når det gælder 5-års overlevelsen, ses en fortsat let opadgående kurve med 2 procentpoints forbedring for både mænd og kvinder siden 2010-2012.

5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2013–2015 på 60 procent, mens den var 64 procent for kvinder.

Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs 'Kræftoverlevelse i Danmark 2001-2015'' (PDF)

Læs mere om kræftoverlevelse og find Sundhedsdatastyrelsens ældre rapporter