15.09.2017

Antallet af hjemmefødsler er steget kraftigt

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af hjemmefødsler er steget betydeligt de seneste år. På blot tre år er antallet mere end fordoblet. Samtidig er det generelle fødselstal også steget.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu tal fra 2016 fra Fødselsregistret, hvilket endnu engang viser, at hjemmefødsler i stigende grad har fanget an blandt de fødende i Danmark.

Fra 2015 til 2016 er antallet steget med over 600 hjemmefødsler, hvilket betyder, at andelen af hjemmefødsler er steget fra 2,2 procent til 3,1 procent.

Mere end en fordobling

Ser man tilbage i tiden – fx fra 2012 til 2016 – er der sket mere end en fordobling i antallet af hjemmefødsler fra 771 i 2012 til 1.925 i 2016.

I samme periode er det totale antal fødsler i Danmark kun steget med knap syv procent. Så selvom langt størstedelen af fødslerne fortsat foregår på sygehusene, er hjemmefødslernes andel stigende.

I 2012 var det 1,3 procent af alle fødsler i Danmark, der var hjemmefødsler, hvor det tal i 2016 var steget til 3,1 procent.

I perioden 1997 til 2011 lå antallet af hjemmefødsler fast på ca. 1 procent af det samlede antal fødsler i Danmark.

Rækkenavne 2012 2013  2014  2015 2016
Født på sygehus 55.701 53.606 54.414 55.521 58.251
Hjemmefødsel 771 822  996  1.262  1.925 
Uden for sygehus 144 150 123  151  133 
Ukendt 1.096  1.102  1.205  1.247  1.378 
Hovedtotal 57.712 55.680  56.738  58.181  61.687 
Procentdel hjemmefødsler 1,3% 1,5% 1,8% 2,2% 3,1%
Note: Kategorien 'Hjemmefødsel' indeholder både planlagte og uplanlagte hjemmefødsler samt fødsler på klinik 

Klik dig videre i eSundhed, hvor du finder tallene fra Fødselsregistret.