06.01.2017

Psykiatriske patienter over 65 år genindlægges mindre end andre

Psykiatriske patienter over 65 år genindlægges mindre end psykiatriske patienter under 65 år, viser en analyse fra Sundhedsdatastyrelsen. Udover alder har bopæl og tilknytning til arbejdsmarkedet også indvirkning på genindlæggelsesmønstret.

Sundhedsdatastyrelsen ser i en ny analyse nærmere på den gruppe af psykiatriske patienter, der genindlægges. Fra 2009 til 2015 er frekvensen for genindlæggelser steget fra ca. 20 procent til ca. 23 procent.

Det betyder i rene tal, at ud af de 46.000 indlæggelser i det offentlige psykiatriske sygehusvæsen i 2015,  førte godt 11.000 af disse til en genindlæggelse.

Indlæggelserne fordeler sig på ca. 25.000 patienter, hvor 19,2 procent bliver genindlagt.

Alene i eget hjem

Særligt de yngre patienter har en højere genindlæggelsesfrekvens end andre. Og analysen viser også, at patienter, der bor alene i eget hjem, genindlægges mere.

Når der ses nærmere på arbejdsmarkedsstatus, er det især førtidspensionister, der bliver indlagt igen.

Forskel på by og land

Der er også forskel på, hvor i landet, patienten bor, når man ser nærmere på genindlæggelser. Flere bliver genindlagt i bykommuner end i yderkommunerne, hvor en bykommune betegnes som kommuner i hovedstadsområdet og kommuner med mere end 45.000 indbyggere.

Yderkommuner er defineret geografisk som kommuner, hvor gennemsnitsborgeren har mere end en halv times kørsel til centrum af en by med mere end 45.000 indbyggere.

Endelig er førtidspensionister mere i risikozonen for at blive genindlagt, efterfulgt af patienter på kontanthjælp, i job eller på sygedagpenge.

Dyk selv ned i tallene i analysen ’Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen’