13.11.2017

Gravide køber mere antibiotika end kvinder, der ikke er gravide

I en ny statistik giver Sundhedsdatastyrelsen overblik over gravides køb af lægemidler i løbet af deres graviditet. Tallene viser, at antibiotika er den lægemiddelgruppe, flest gravide køber.

Sundhedsdatastyrelsen giver nu mulighed for at dykke ned i tal for gravides receptkøb af lægemidler og sammenligne med lignende grupper af kvinder, der ikke er gravide.

Dette for at få et klarere billede af, hvilke lægemidler gravide kvinder køber i løbet af deres graviditet.

Antibiotika købes der mest af 

Antibiotika er den lægemiddelgruppe, der købes mest af, og faktisk køber gravide oftere antibiotika end kvinder, der ikke er gravide. I begge grupper ses i øvrigt et fald i indkøbet af antibiotika siden 2011.

Statistikken viser også, at unge gravide på 15-19 år oftere er brugere af antibiotika end de gravide over 24 år. Her har ca. 450 ud 1.000 gravide på 15-19 år købt antibiotika mod ca. 300 ud af 1.000 gravide  i alderen over 24 år.

De typer antibiotika, der oftest bruges under graviditeten er dem, der anvendes mod urinvejsinfektion, hvor kvinder, der ikke er gravide, mest køber antibiotika mod luftvejsinfektioner.

Er fordelt på trimestre

I opgørelsen er lægemiddelkøbene opgjort på ATC-koder, og det er muligt at søge på forskellige perioder, f.eks. den samlede graviditet, de tre trimestre og perioden før graviditeten.

Der er også en opdeling på aldersgrupper. Udover at lægemiddelkøb hos de gravide kan sammenlignes med de samme kvinders køb før graviditeten, kan de gravides lægemiddelkøb også sammenlignes med en gruppe fra baggrundsbefolkningen, der er sammenlignelig med de gravide i alder og bopælsregion.

Se indkøb længere tilbage 

Statistikken går tilbage til 2001 og viser derfor også udviklingen i de gravides lægemiddelkøb i de seneste 16 år.

Statistikken kan bruges til:

  • Se hvilke lægemidler, der anvendes i graviditeten
  • At følge ændringer i gravides forbrug over tid
  • Se hvilke lægemidler, der stoppes eller startes i graviditeten

Dyk selv ned i statistikken

FAKTA:

Sundhedsdatastyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om en statistik, der er baseret på køb af lægemidler på recept, sammenholdt med oplysninger om fødselstidspunkt og graviditetslængde. Købte lægemidler er ikke i alle tilfælde anvendte. Gravide, der har aborteret, er ikke med i første version af statistikken.