31.08.2017

Færre startede en kræftbehandling inden for de anbefalede tider

Monitorering af kræftområdet viser, at 77 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 2. kvartal 2017.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 2. kvartal 2017 var 4.002 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke kræfttyper, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom. Dette er færre end i sidste kvartal.

I 77 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', procent Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72  4.264
2. kvartal 2013 73  3.760
3. kvartal 2013 79  4.045
4. kvartal 2013 80 4.447
1. kvartal 2014 84 4.210
2. kvartal 2014 80 4.065
3. kvartal 2014 83 4.273
4. kvartal 2014 82 4.752
1. kvartal 2015 84 4.670
2. kvartal 2015 83 4.353
3. kvartal 2015 85 4.469
4. kvartal 2015 84 4.779
1. kvartal 2016 85 4.640
2. kvartal 2016 82 5.067
3. kvartal 2016 83 4.297
4. kvartal 2016 84 4.337
1. kvartal 2017 84 4.207
2. kvartal 2017 77 4.002
Kilde: Landspatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

I vurderingen af tallene skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data fra og med 3. kvartal 2016.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i andet kvartal 2017 30.284 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb med undersøgelse for alvorlig sygdom

Der blev gennemført 2.544 pakkeforløb i 2. kvartal 2017, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er det højeste antal forløb siden 2013 og lidt flere end ved sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er nogenlunde på samme niveau med 86 procent i 2. kvartal 2017.

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 2. kvartal 2017 gennemført 289 forløb, der startede udredning i opgørelsesperioden, mod 279 forløb i 1. kvartal 2017.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet med fem procentpoint i forhold til sidste kvartal til 92 procent i 2. kvartal 2017.

Læs mere:

Se tallene for kræftmonitorering på eSundhed

Læs mere om monitorering af kræftområdet