28.02.2017

Nye tal om behandling inden for anbefalede tider i pakkeforløb for kræft

Monitoreringen af kræftområdet viser, at 84 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 4. kvartal 2016 med et let stigende antal forløb i perioden.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 4. kvartal 2016 var 4.337 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke kræfttyper, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom. Dette er flere end i sidste kvartal.

I 84 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider.

Kvartal  Andel forløb inden for standardforløbstider for 'samlet tid til behandling', procent  Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 4.264 
2. kvartal 2013 73 3.760
3. kvartal 2013 79 4.045 
4. kvartal 2013 80 4.447
1. kvartal 2014 84 4.210
2. kvartal 2014 80 4.065
3. kvartal 2014 83 4.273
4. kvartal 2014 82 4.752
1. kvartal 2015 84 4.670
2. kvartal 2015 83 4.353
3. kvartal 2015 85 4.469
4. kvartal 2015 84 4.779
1. kvartal 2016 85 4.640
2. kvartal 2016 82 5.067
3. kvartal 2016 83 4.297
4. kvartal 2016 84 4.337
Kilde: Landspatientregisteret 6. februar 2017, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Selvom antallet af forløb er steget lidt, skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data i 3. og 4. kvartal 2016.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i fjerde kvartal 2016 29.961 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb

Der blev gennemført 2.461 pakkeforløb i 4. kvartal 2016, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er det højeste antal forløb siden 2013 og lidt flere end ved sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er desuden nogenlunde på samme niveau med 87 procent i 4. kvartal 2016.

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 4. kvartal 2016 gennemført 290 forløb, der efter henvisning startede udredning i opgørelsesperioden, mod 252 forløb i 3. kvartal 2016.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er på samme niveau som sidste kvartal med 96 procent i 4. kvartal 2016.

Læs mere:

Se tallene for kræftmonitorering på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet