19.05.2017

Lidt færre blev behandlet for kræft i pakkeforløb inden for anbefalede forløbstider i 2016

Årsopgørelsen for kræftmonitoreringen for 2016 viser, at 80 procent af danskere i pakkeforløb blev behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Det er en stigning på et procentpoint i forhold til 2015, men samtidig faldt antallet af forløb, hvilket samlet set giver et fald i antal danskere.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for moniteringen af kræftområdet i Danmark, viser, at der var 21.874 forløb i 2016, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper startede behandlingen for kræftsygdom.

I 80 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider, hvilket er en stigning på et procentpoint i forhold til året før.

Dog faldt antallet af forløb i samme periode, hvilket gør, at der samlet set er færre danskere i pakkeforløb, der er blevet behandlet inden for de anbefalede forløbstider.

År Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', procent Antal forløb i alt på landsplan
2013 72 20.916
2014 77 22.097
2015 79 22.580
2016 80 21.874
Kilde: Landspatientregisteret 11. april 2016, Sundhedsdatastyrelsen Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere år vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

I monitoreringen kan man desuden læse, at lidt over 87 procent af de patienter, der fik konstateret kræft i 2016, blev udredt og behandlet i et pakkeforløb. Dette er nogenlunde på samme niveau som året før, hvor tallet var knap 88 procent.

Der var en mindre regional variation i 2016, hvor Region Sjælland havde 89,8 procent, mens Region Hovedstaden havde 83,3 procent.

Ikke alle i et pakkeforløb har kræft

Selvom man indgår i et pakkeforløb, er det ikke sikkert, man har kræft. I alt indgik mere end 123.000 danskere i et pakkeforløb i 2016, og omkring hver fjerde blev efterfølgende behandlet for en kræftsygdom.

Lidt flere borgere indgik desuden i pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype i 2016 i forhold til 2015. Tallene var 1.011 i 2015 mod 1.058 i 2016. Andelen af forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider var på nogenlunde samme niveau med 94 procent i 2015 til 93 procent i 2016.

For diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom indgår knap 10 procent flere forløb i forhold til sidste offentliggørelse. Andelen af forløb, der gennemføres inden for de anbefalede forløbstider, er den samme for 2015 og 2016 med 87 procent.

Læs mere her:

Årsopgørelsen kan læses på eSundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet på Sundhedsdatastyrelsen.dk