04.07.2017

Fortsat fald i børn, unge og voksne, der bruger antidepressiv medicin i 2016

Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den seneste udvikling i forbruget af antidepressiv medicin. Det sker efter politisk bevågenhed på området.

Der har i mange år været en stigning i brugere af antidepressive lægemidler. Allerede fra 2010 vendte denne tendens dog, og både antal brugere og antal nye brugere er faldet lige siden.

Dette viser tre ’MedicinForbrug – Indblik’, hvor Sundhedsdatastyrelsen har sat fokus på forbruget af antidepressiv medicin efter politisk bevågenhed på området, som er opstået efter en videnskabelig artikel har undersøgt effekten af lægemidler af typen selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI) på depression.

I det følgende bliver de tre nye ’MedicinForbrug – Indblik’ skitseret hver for sig.

Færre personer køber antidepressiv medicin

Indblikket ’Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år’ viser, at faldet i antallet af brugere, der køber antidepressive lægemidler, fortsætter i 2016, hvor der i alt er ca. 415.000 brugere (7,3 pct.) af disse lægemidler.

Det vedvarende fald siden 2010 har nu gjort, at antallet i 2016 er det laveste i 10 år. Et fald ses i alle aldersgrupper 0-17 år, 18-24 år og 25+ år.

Danmark ligger - ved sammenligning med andre nordiske lande - lavest for børn i alderen 15-24, og for børn under 15 år er det kun Norge, der ligger lavere.

I de andre aldersgrupper ligger Danmark lavere end Sverige og Island, men højere end Norge og Færøerne. På Island er forbruget af antidepressive lægemidler betydelig højere end i de andre nordiske lande, der sammenlignes med.

Børn med medicinforbrug har ofte psykiatriske lidelser

Indblikket ’Færre børn får antidepressiv medicin i 2016’ viser, at der i 2016 har været 3.890 børn under 18 år med receptindløsninger på antidepressive lægemidler. Dette er et fald på godt 200 personer i forhold til 2015.

I 2016 får børn oftest lægemidler indeholdende sertralin og fluoxetin. Sertralin kan anvendes i behandling af tvangstanker/handlinger og fluoxetin i behandling af depression hos børn.

Mere end 80 pct. af børnene har en psykiatrisk diagnose fra sygehuset, oftest indenfor diagnosegrupper, hvorunder man finder angsttilstande, tvangstanker/handlinger og depression.

Knap 90 pct. har fået en behandling, der potentielt kan udgøre ikke-medicinsk supplerende behandling, herunder sygehuskontakt med en psykiatrisk diagnose, kontakt til privatpraktiserende psykiater eller psykolog samt samtaleterapi i almen praksis.

Færre børn opstarter antidepressiv medicin i almen praksis

Tredje indblik, ’Færre starter i behandling med antidepressiv medicin’, viser, at der er færre der opstartes med antidepressive lægemidler i forhold til de tidligere år. I 2016 er der 43.390 nye brugere i alle aldre. Dette er en reduktion på 40 pct. siden 2007.

Faldet i nye brugere ses i alle aldersgrupper 0-17 år, 18-24 år og 25+ år. Andelen af børn, der opstartes af alment praktiserende læge er faldet fra 18 pct. i 2015 til 14 pct. i 2016.

Knap 75 pct. af de voksne nye brugere over 25 år opstartes af alment praktiserende læge, mens dette er tilfældet hos 55 pct. af de 18 – 24 årige. Hos børn under 18 år opstartes 66 pct. af en hospitalslæge.

Læs mere:

'MedicinForbrug - Indblik 2017: Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år' (PDF)

'MedicinForbrug - Indblik 2017: Færre børn får antidepressiv medicin i 2016' (PDF)

'MedicinForbrug - Indblik 2017: Færre starter i behandling med antidepressiv medicin' (PDF)