04.07.2017

Salget af diabeteslægemidlet Tresiba er stigende

Opdaterede tal fra Sundhedsdatastyrelsen for salget af lægemidler fra apotek fra 1. kvartal 2017 viser et stigende mængdesalg af diabeteslægemidlet Tresiba.

I det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ fra Sundhedsdatastyrelsen for salget af lægemidler i 1. kvartal ses der bl.a. i endnu et kvartal et stigende mængdesalg af lægemidlet Tresiba, som bruges til behandling af diabetes – både type 1- og fremskreden type 2-diabetes.

Træk de nye tal fra 1. kvartal 2017 på eSundhed.dk

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 1. kvartal 2017'

Ændret tilskudsstatus som følge af prissænkning

Forbruget af Tresiba har været stigende gennem en længere periode, og midlet har således optrådt i Sundhedsdatastyrelsens ’MedicinForbrug - Overblik’ i flere kvartaler. Tresiba har været på markedet siden 2013, men indtil januar 2016 uden tilskud. Tilskudsstatus blev ændret til generelt tilskud som følge af en prissænkning fra firmaets side, hvilket formentlig har ført til et stigende salg.

Forbruget af to andre lægemidler med langtidsvirkende insulin, hhv. Lantus og Levemir, er faldende i samme periode.

MedicinForbrug - Overblik

’MedicinForbrug - Overblik’ er en kvartalsvis opgørelse, som giver et overblik over de 10 lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år. Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 1. kvartal 2017 omhandler følgende lægemidler:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (type 2-diabetes)
  • Antipsykotiske midler
  • Midler mod epilepsi
  • Andre midler til obstruktive luftvejssygdomme til inhalation (astma og KOL)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Sertralin (antidepressive midler)
  • Clopidogrel (blodfortyndende midler)
  • Kortikosteroider (allergi, næsespray)
  • Insulin degludec (type 1- og type 2-diabetes)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.