21.03.2017

Faldende salg af de smertestillende midler etodolac og diclofenac

Opdaterede tal fra Sundhedsdatastyrelsen for salget af lægemidler fra apotek fra 4. kvartal 2016 viser et fald i mængdesalget af smertestillende midler af typen NSAID.

I det nye ’MedicinForbrug – Overblik’ fra Sundhedsdatastyrelsen for salget af lægemidler i 4. kvartal ses der bl.a. som noget nyt et faldende mængdesalg af visse smertestillende midler af typen non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). Lægemidlerne bruges til behandling af smerter, inflammation og feber, men anbefales generelt ikke uden forbehold pga. risiko for bivirkninger, bl.a. mavesår og blodprop.

Træk de nye tal fra 4. kvartal 2016 på eSundhed.dk

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 4. kvartal 2016'

Ændret tilskudsstatus i februar 2016

Forbruget har været støt faldende gennem en længere periode, men siden midlerne mistede generelt tilskud i februar 2016, er mængdeforbruget faldet yderligere. Indenfor lægemiddelgruppen er det særligt salget af lægemidler med etodolac og diclofenac, som er faldende.

MedicinForbrug – Overblik

’MedicinForbrug – Overblik’ er en kvartalsvis opgørelse, som giver et overblik over de 10 lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år. Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 4. kvartal 2016 omhandler følgende lægemidler:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (diabetes)
  • Insulin degludec (diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i kombination med anticholinergica (KOL)
  • Midler mod epilepsi
  • Salmeterol og fluticason (astma og KOL)
  • Citalopram (antidepressive lægemidler)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
  • NSAID af typen eddikesyre-derivater og beslægtede stoffer (smerter og inflammation)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.