26.06.2017

Flere unge får sovemedicin

Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning på 13 procent i antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, som indløser recept på sovemedicinen melatonin. Det viser en ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser, at især gruppen af 15-17 årige og 18-24-årige tegner sig for stigningen.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, der indløser recept på sovemedicinen melatonin, er steget fra 2015 til 2016 med 13 procent.

I alt drejer det sig om 13.941 personer i 2016 i forhold til 12.379 personer i 2015.

Stigningen skyldes især grupperne af henholdsvis 15-17-årige og 18-24-årige, hvor antal brugere i begge aldersgrupper stiger med 20 procent i forhold til året før.

Dog er den absolutte stigning størst for de 15-17-årige. Monitoreringen viser desuden, at de fleste af pigerne i denne aldersgruppe er i medicinsk behandling i kortere forløb.

Forskelle på regioner

Andelen af børn med receptindløsninger på melatonin er generelt højest i Region Sjælland og Region Nordjylland, mens Region Syddanmark har den laveste andel.

Ser man udelukkende på gruppen af 15-17-årige piger, er det også Region Sjælland og Region Nordjylland, der har den største stigning, hvorimod Region Midtjylland og Region Syddanmark ingen stigninger har.

Nye brugere

Monitoreringen ser også nærmere på antallet af nye brugere af melatonin, som for første gang får udskrevet medicinen. Her ses også en lille stigning, hvilket især skyldes aldersgrupperne af de 15-17-årige og de 18-24-årige.

Kigges der på den halvårlige udvikling, ses det, at stigningen af nye brugere sker i første halvår af 2016. I andet halvår af 2016 er der for første gang ikke en stigning i nye brugere blandt børn og unge i forhold til årene før.

Hvem udskriver første recept

For de fleste børns vedkommende er den første recept udskrevet af en hospitalslæge.

Andelen, der udskrives af en alment praktiserede læge, stiger dog med alderen hos barnet, og hos de unge over 17 år er det hyppigst en alment praktiserende læge, der opstarter behandling med melatonin.

Se analysen (PDF)