25.09.2017

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-1. halvår 2017 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte.

Sundhedsdatastyrelsen opgør hvert halvår tal for, hvor længe nyfødte børn er indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen, samt hvor mange nyfødte, der bliver genindlagt på grund af udvalgte årsager efter udskrivning fra sygehuset.

Formålet med monitoreringen er at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen.

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte i perioden 2007-1. halvår 2017.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og om moderen er førstegangsfødende eller flergangsfødende.

Se tal for indlæggelse af nyfødte på eSundhed.dk