21.11.2017

Sådan er danskernes kontakt med det regionale sundhedsvæsen

'Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2016' kan nu læses og giver et billede af danskernes kontakter med sygehusene og lægebesøg på landsplan og fordelt på regioner.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsens publikation ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2016’ er nu klar til at blive nærstuderet.

Her finder man tal på alt fra danskernes indlæggelser og ambulante besøg på offentlige og private sygehuse, til konsultationer hos speciallæger og meget andet.

Udgangspunkt i to registre 

Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

De er vist i tidsserier fra 2009 til 2016 og er opgjort på lands- og regionsniveau.

Læs mere og find 'Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2016