12.12.2017

Sundhedsdatastyrelsen leverede visionære input på verdensmøde

I november var PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen inviteret til at holde oplæg for en stor gruppe sundhedsfolk fra hele verden på et møde i OECD om arbejdet med PRO (patientrapporterede oplysninger).

foto fra OECD-moede
Sanne Jensen taler her på Health Care Quality Indicators Expert Group (HCQI)-mødet i OECD. Til venstre i billedet ses formand for HCQI, Jan Mainz.

Kontakt

I november var PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen inviteret til at holde oplæg for en stor gruppe sundhedsfolk fra hele verden på et møde i OECD om arbejdet med PRO (patientrapporterede oplysninger), som det tager sig ud i Sundhedsdatastyrelsen.

Det var professor Jan Mainz, formand for gruppen Health Care Quality Indicators Expert Group i OECD, som havde sørget for at invitere projektkoordinator Sanne Jensen fra Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariatet til at fortælle om PRO på gruppens ordinære møde.

Gøre mødet bedre 

For Sundhedsdatastyrelsen går foran på verdensplan i arbejdet med at gøre patientens møde med sundhedsvæsnet bedre ved at benytte sig af patientrapporterede oplysninger. PRO skal give både patienter og sundhedsprofessionelle bedre overblik over patientens helbred og sygdom samt bidrage til muligheder for forskning og øge kvaliteten af sundhedsvæsnet.

- Det var en unik chance for at vise Danmark frem som foregangsland på PRO-området. Sundhedsdatastyrelsen tilbyder en it-arkitektur, som er enestående og kan bruges på tværs af systemer, forklarer Jan Mainz.

Arbejdsgruppe under sundhedskomité

Oplægget fandt sted på det ordinære møde i Health Care Quality Indicators Expert Group i OECD, der er en arbejdsgruppe under sundhedskomiteen i OECD, der arbejder med indikatorer for sundhedskvalitet.

Sanne Jensen fortalte bl.a. om det store arbejde med at udarbejde spørgeskemaer til patienterne i samarbejde med både patienter, sundhedsfaglige, patientforeninger og kvalitetsforeninger i forskellige workshops.

Hun fortalte også om, hvordan patienternes svar samles i den nationale svardatabase, hvor patienter og sundhedsprofessionelle kan tilgå svarene.

Især denne sidste del var de delegerede meget interesserede i at spørge nærmere ind til, da mange af de repræsenterede lande ikke er så langt fremme rent it-mæssigt som Danmark.

Sikkerhed om data på plads

Her forklarede Sanne Jensen de sikkerhedsmæssige aspekter af indsamling, opbevaring og deling, da sikkerhed omkring patienternes data naturligvis skal være helt på plads.

Derudover spurgte de delegerede en del ind til patienternes deltagelse og mulighed for at bruge egne data, hvilket i virkeligheden er en ny måde at tænke ’patientrapporterede oplysninger’ på.

- Det var rigtig spændende at høre de delegeredes spørgsmål, fordi det tydeligt viste, hvilken hverdag de kom fra, og at Danmark er langt fremme i mange henseender. For nogle lande er elektroniske journaler meget langt væk og ikke noget, der virker til at være ind for rækkevidde lige med det samme, fortæller Sanne Jensen.

PRO-arbejdet skal også resultere i forbedret forskning og øget kvalitet i sundhedsvæsnet.

Læs mere om PRO-sekretariatets arbejde