07.08.2017

SCALES A/S er ny leverandør på Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2)

Sundhedsdatastyrelsen har indgået kontrakt med SCALES A/S om Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Sundhedsdatastyrelsen udsendte ultimo december 2016 et EU-udbud om etablering, support og vedligehold af en ny SEI-løsning (SEI2) samt support og vedligehold af den eksisterende SEI-løsning (SEI1).

SEI1 er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.

Systemet håndterer i dag en bred vifte af sundhedsoplysninger for eksempel dødsattester, aborter, cancer og tvang i psykiatrien.

Modernisere indberetningssystem 

Sundhedsdatastyrelsen skal, i regi af Sundhedsdataprogrammet, modernisere det eksisterende SEI indberetningssystems brugervendte funktioner.

Opgaven indebærer bl.a. udvikling af en ny webbaseret brugergrænseflade, som skal understøtte indberetningen af en række forskellige SEI indberetninger.

I februar prækvalificerede Sundhedsdatastyrelsen 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Medio april 2017 modtog Sundhedsdatastyrelsen 4 tilbud. Sundhedsdatastyrelsen har efterfølgende behandlet de 4 indkomne tilbud, og SCALES A/S er blevet vurderet til at have udarbejdet det tilbud, der bedst imødekommer tildelingskriterierne.