13.01.2017

Sundhedsdatastyrelsen har fået ny strategi

Ny strategi lægger sporene for arbejdet i Sundhedsdatastyrelsen i de kommende tre år. Det handler om at gøre endnu bedre brug af data og skabe stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen lancerer hermed sin nye strategi: ’Strategi 2020’.

Strategien lægger sporene for Sundhedsdatastyrelsens arbejde i de kommende tre år. Det er styrelsens mission at bringe Danmarks styrkeposition på data og digitalisering ind i fremtiden.

Derudover er det Sundhedsdatastyrelsens vision at skabe bedre sundhed gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Tre pejlemærker

Der er i ’Strategi 2020’ formuleret tre pejlemærker, der foldes ud således:

  • Bedre viden om det hele sundhedsvæsen
  • Større sammenhæng i den direkte patientbehandling
  • Øget sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata

Sundhedsdatastyrelsen lægger stor vægt på i sit samarbejde med omverdenen at være en central aktør, en foretrukken samarbejdspart og en professionel leverandør.

Store ambitioner og samarbejde 

Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, siger uddybende om strategien:

- Det er med stor glæde, at jeg nu kan præsentere Sundhedsdatastyrelsens strategi for omverdenen. Vi har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen, og nu skal den ud og fungere i verden. Vi har store ambitioner på både sundhedsdata- og digitaliseringsområdet, men de realiseres jo kun i samarbejde med andre. Derfor er samarbejde og ikke mindst dialog en vigtig del af vores strategi. Vi vil levere bedre sundhed til hele Danmark ved brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsnet, og vi mener, at vores strategi nu lægger sporene for, hvordan vi kommer i den rigtige retning.

Læs Sundhedsdatastyrelsens ’Strategi 2020’