22.03.2017

Systemfejl kan have betydet manglende visninger af ’Min Log’-opslag

På Sundhed.dk og på FMK Online kan man som borger se logdata om, hvilke sundhedsfaglige personer, der har slået op i ens sundhedsoplysninger i en række systemer. En fejl i et bagvedliggende system har betydet, at der over en længere periode kan have været logoplysninger, som ikke er blevet udstillet, når man som borger har lavet opslag i ’Min Log’ på Sundhed.dk eller på ’Min Log’ på FMK Online.

Sundhedsdatastyrelsen har opdaget en fejl i systemet bag ’Min Log’ på sundhed.dk og ’Min Log’ på FMK online, som kan have forårsaget, at nogle borgere har manglet visninger af log-registreringer siden sommeren 2015 og frem til marts 2017.

Fejlen er rettet, og man kan se sine fulde logoplysninger på Sundhed.dk

Log på 'Min Log' på sundhed.dk

Data har ikke været forsvundet

Der kan have været foretaget opslag af sundhedsfagligt personale på det Fælles Medicinkort og det Centrale Tilskudsregister, som borgerne i perioden frem til medio marts ikke har kunnet se via sundhed.dk og FMK online.

Data er ikke forsvundet; de har blot ikke været synlige.

"Vi beklager meget, at der er borgere, der måske ikke har fået det fulde billede af, hvem der har set på deres medicinoplysninger. Det er jo hele pointen med Min Log. Heldigvis ved vi, hvornår fejlen er opstået, og data er nu tilgængelige”, siger direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen.

Data bliver genindlæst

Pr. 20. marts 2017 har Sundhedsdatastyrelsen genindlæst data fra den pågældende periode, så borgerne får mulighed for at se alle opslagene fra den pågældende periode.

Man skal dog være opmærksom på, at efter d. 18. juni 2017 vil logoplysninger, der er mere end to år gamle, blive slettet pga. lovgivningen på området. Hvis man derfor ønsker at se, om der har været opslag, man ikke tidligere har kunnet se, skal det ske inden denne dato.

En lille procentdel

Sundhedsdatastyrelsen anslår, at det er omkring 3,5-5 procent af logoplysningerne, som vises fra det bagvedliggende system, hvor der kan have været fejl i forbindelse med visning.

En opgørelse fra 2016 viste, at der var omkring 36.000 borgere pr. måned, som via Sundhed.dk klikkede sig ind på ’Min Log’ for at se, hvilke opslag, der havde været. Disse borgere kan været berørt af manglende visning af logoplysninger.

Hvis der har været uberettigede opslag

Hvis man ud fra sine logoplysninger mener, at sundhedsfagligt personale uberettiget har foretaget opslag i ens data, skal man henvende sig til Sundhedsdatastyrelsen.

Læs, hvordan du anmelder uberettiget opslag i Medicinkortet