2017

02.10.2017

Borgernes sundhedsdata er i sikre rammer hos Sundhedsdatastyrelsen

Datatilsynet udtaler kritik af Sundhedsdatastyrelsens håndtering af de tilsyn og datahandleraftaler, som enhver dataansvarlig myndighed skal have med sine databehandlere ifølge Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. I den anledning finder Sundhedsdatastyrelsen det vigtigt at understrege, at alle tilsyn og aftaler er på plads, for systemer og registre, hvor patienters og borgeres sundhedsdata er involveret.

15.09.2017

Antallet af hjemmefødsler er steget kraftigt

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af hjemmefødsler er steget betydeligt de seneste år. På blot tre år er antallet mere end fordoblet. Samtidig er det generelle fødselstal også steget.