2017

13.01.2017

Sundhedsdatastyrelsen har fået ny strategi

Ny strategi lægger sporene for arbejdet i Sundhedsdatastyrelsen i de kommende tre år. Det handler om at gøre endnu bedre brug af data og skabe stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet.

06.01.2017

Hver 12. baby i 2015 blev undfanget på baggrund af fertilitetsbehandling

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at ca. otte procent af en fødselsårgang kom til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling påbegyndt i 2015. Det resulterede i 4.763 børn fordelt på 4.394 fødsler. Hver 7. påbegyndte fertilitetsbehandling førte til en graviditet.

06.01.2017

Psykiatriske patienter over 65 år genindlægges mindre end andre

Psykiatriske patienter over 65 år genindlægges mindre end psykiatriske patienter under 65 år, viser en analyse fra Sundhedsdatastyrelsen. Udover alder har bopæl og tilknytning til arbejdsmarkedet også indvirkning på genindlæggelsesmønstret.

05.01.2017

PRO-sekretariat er etableret i Sundhedsdatastyrelsen

Fremover skal oplysninger rapporteret af patienter (PRO-data) bruges systematisk i den direkte patientbehandling og kvalitetsudvikling. Det nyetablerede PRO-sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen bliver central i arbejdet.