04.01.2018

Flere bliver gravide med befrugtede æg, der har været nedfrosset

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen om fertilitetsbehandlingen i Danmark viser, at succesraten for opsætning af befrugtede æg, der har været nedfrosset, er steget fra 19,9 procent i 2015 til 23,5 procent i 2016. Dette skyldes bl.a. bedre frysemetoder af de befrugtede æg.

En ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen går tæt på fertilitetsbehandlingen i Danmark og viser, hvor mange og hvilke behandlinger, der har ført til graviditet og antallet af fødsler og fødte børn.

Rapporten ’Assisteret reproduktion – Tal og analyse 2016’ er baseret på indberetninger fra 52 klinikker i Danmark, hvor data fra IVF-registeret (assisteret reproduktion) er sammenholdt med statistik fra det danske Fødselsregister.

Her viser statistikken, at det især har været succesfuldt at benytte sig af opsætning af befrugtede æg, der har været nedfrosset, hvor det i 23,5 procent af tilfældene i 2016 resulterede i en graviditet. I 2015 var raten på 19,9 procent.

Dette skyldes bl.a. bedre frysemetoder af de befrugtede æg.

Kan følge cpr-nummer

Der blev i løbet af 2016 i Danmark udført i alt 37.606 fertilitetsbehandlinger, og af disse blev 29.226 (77,8 procent) udført på kvinder med et dansk cpr-nummer. Ud af de 29.226 behandlinger på danske kvinder blev der født 4.943 børn fordelt på 4.661 fødsler.

Sundhedsdatastyrelsen har kun mulighed for at se de danske kvinders fødsler på baggrund af deres cpr-nummer, og derfor er fødslerne for udenlandske kvinder, der har fået fertilitetsbehandling i Danmark, ikke med i rapporten.

Det er dog den samlede forventning, at der efter alle former for født efter alle former for barnløshedsbehandling udført på danske klinikker på både danske og udenlandske patienter er blevet født i alt 6.533 børn.

Ud af den samlede danske fødselsårgang for 2016 på i alt 61.614 børn, kom i alt otte procent til verden efter fertilitetsbehandling.

Stadig et fald i tvillingefødsler

Hvis man dykker længere ned i tallene, vil man se, at faldet i tvillingefødsler efter IVF/ICSI-behandlinger fortsætter. Dette skyldes en målrettet indsats, da tvillingegraviditeter udgør en højere risiko for komplikationer.

I 2015 udgjorde tvillingefødsler på baggrund af en IVF/ICSI-behandling 8,4 procent, og i 2016 var tallet faldet til 5,6 procent.

Det er især for kvinder over 40 år, at der er sket et fald i antallet af tvillingefødsler fra 2015 til 2016. Fra 12 procent i 2015 til 5,9 procent i 2016.

Læs mere i rapporten 'Assisteret reproduktion - Tal og analyse 2016'

FAKTA:

I opgørelsen opereres med to hovedtyper af barnløshedsbehandlinger, ART og IUI. ART er fællesbetegnelsen for: IVF-behandling (reagensglasbehandling) med eller uden befrugtning med mikroinsemination (ICSI); ICSI, hvor sædcellerne enten er ejakuleret eller operativt udtaget af testiklerne (TESA/PESA); FER (opsætning af frosne/optøede embryoner) og oocytdonation (IVF-behandling med donerede æg). Insemination (IUI) udføres enten med partners sæd (homolog) eller med donorsæd.