08.06.2018

Nyt sundhedsdataudspil styrker både sundhed og sikkerhed

- Regeringens dataudspil 'Sundhed i fremtiden' viser vejen for, hvordan Danmark fortsætter som frontløber indenfor digitaliseringen af sundhedsvæsenet, udtaler direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen

Regeringen har i dag lanceret udspillet 'Sundhed i fremtiden - ansvarlig brug af data til gavn for patienten'. Med udspillet slår regeringen fast, at bedre og mere brug af data er en stor del af svaret på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for – en aldrende befolkning og flere kroniske syge kombineret med en ny sygehusstruktur og et styrket nært sundhedsvæsen, der øger behovet for sammenhæng og koordination på tværs af væsenet. Det vil effektivisere og give mere tid til behandlingen af patienterne. Desuden slås det fast, at det hele skal gå hånd i hånd med øget datasikkerhed og større gennemsigtig og kontrol for borgere over, hvad data bruges til.

Udspillet er samtidig regeringens svar på, hvordan sundhedsvæsenet skal arbejde med de syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata, som et enigt Folketing står bag. De syv principper sætter rammerne for, hvad vi kan og vil med sundhedsdata i Danmark sundhedsvæsen. 

- Danmark har i mange år været frontløber i Europa, når det gælder sundhedsdata og brugen af digitale redskaber i sundhedsvæsenet – til gavn for såvel patienter som medarbejdere. Regeringens nye udspil viser vej for, hvordan vi bevarer vores placering allerforrest i feltet samtidigt med, at vi styrker vores informations- og cybersikkerhed, siger direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.

- Som den ansvarlige myndighed for en række de store nationale sundhedsregistre og tværsektorielle digitaliseringsprojekter i sundhedsvæsenet, vil vi i Sundhedsdatastyrelsen få en klar og naturlig hovedrolle i arbejdet med at udmønte udspillets initiativer.

Udspillets ambitioner skal indfris gennem en række konkrete initiativer, som falder i tre overordnede indsatsområder:

  1. Endnu bedre datasikkerhed om sundhedsvæsenets brug af data og mere åbenbed om, hvad sundhedsdata bruges til. 
  2. Kvalitetsløft i behandling og forskning gennem mere brug af sundhedsdata, så relevant viden om patienten er tilgængeligt, hvor det er nødvendigt, og så indsamlet viden om behandling og indsatser bruges systematisk til kvalitetsudvikling og forskning
  3. Tryg og tidssvarende lovgivning, som skal sikre mere enkle og klare juridiske rammer for borgernes selvbestemmelse om sundhedsdata og for hvad myndigheder, forskere og virksomheder kan og må med sundhedsdata.

- Et af de vigtige tiltag, hvor Danmark er med helt fremme i udviklingen og Sundhedsdatastyrelsen spiller en central rolle, er indførelsen af pseudonymisering af sundhedsdata, hvor personlige oplysninger, som navn og personnummer, krypteres. Det forbedrer beskyttelsen af den enkelte borger, når registre bruges til statistik, forskning og kvalitetsudvikling, fortæller Lisbeth Nielsen.

Læs udspillet ”Sundhed i fremtiden - ansvarlig brug af data til gavn for patienten” fra Sundheds- og Ældreministeriet (PDF)

Læs også de syv principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet (PDF)