19.12.2018

Dødeligheden er faldet i 2017

Dødeligheden blandt danskerne er reduceret igen, men kræft er fortsat den hyppigste dødsårsag. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag

Dødeligheden blandt danskerne er i mange år faldet, og dette fald ser ud til at fortsætte i 2017. I 2017 var den aldersstandardiserede rate for dødsfald 787 pr. 100.000 indbyggere mod 796 i 2016. Med andre ord er den faldet med en procent i Danmark.

Kræftsygdommene udgør fortsat den største gruppe blandt dødsårsagerne i Danmark. 30 procent af dem, der afgik ved døden i 2017, døde af en kræftsygdom. Denne andel har ikke ændret sig væsentligt de sidste par år. Inden for kræftsygdomme er det fortsat lungekræft, der fører til flest dødsfald - næsten hvert fjerde kræftdødsfald sker på grund af lungekræft.

Faldet i dødeligheden ses for både kræftsygdomme, hjertesygdomme og ”andre kredsløbssygdomme”. Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer, herunder lungebetændelse, er derimod steget og særligt blandt mænd.

Set over en længere årrække er der et mindre fald i dødeligheden inden for sygdomsgrupperne: sukkersyge, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug og kronisk leversygdom, dog med en stigende tendens for kronisk leversygdom inden for de seneste par år, jf. figur 1.  

 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af sukkersyge, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug og kronisk leversygdom, 2007-2017

Figur 1: Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af sukkersyge, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug og kronisk leversygdom, 2007-2017Kilde: Dødsårsagsregisteret 2017

 

Læs mere i årsrapporten fra Dødsårsagsregisteret 2017