10.06.2018

Færre borgere med KOL får inhalationssteroid

En ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at færre borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) får inhalationssteroid. Derimod får flere langtidsvirkende luftvejsudvidende inhalationslægemidler.

Der har over de sidste par år været fokus på at begrænse brugen af inhalationssteroider hos borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), sådan som bl.a. Sundhedsstyrelsen og Medicinrådet anbefaler. Det skyldes bl.a., at brugen kan give bivirkninger som lungebetændelse. I stedet har langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler fået en mere fremtrædende plads i behandlingsvejledninger.

Tendensen er ens i alle regioner

Af Sundhedsdatastyrelsens nye ’MedicinForbrug – Indblik’ kan det ses at:

61 pct. af alle borgere med KOL fik inhalationssteroid i 2017. Dette er et fald i forhold til 2013, hvor 72 pct. fik inhalationssteroid.

  • Samtidig er brugen af de langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler steget. I 2017 var det 34 pct. af alle borgere med KOL i Danmark, der fik disse lægemidler mod blot 20 pct. i 2013.
  • I hver af de fem regioner er der den samme tendens som på national plan - nemlig at færre borgere med KOL får inhalationssteroider, og flere får langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler.
  • Langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler anvendes også i højere grad ved opstart af medicinsk behandling af borgere med KOL. I 2016 fik 61 pct. langtidsvirkende inhalationslægemidler ved første recept. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor det blot var 39 pct.
  • Knap hver femte – 17 pct. – af alle borgere med KOL med første recept på astma/KOL-medicin i 2016, fik også inhalationssteroider i tillæg til deres luftvejsudvidende medicin. I 2012 var tallet 29 pct.

Dette ’MedicinForbrug – Indblik’ undersøger hvilken slags medicin, borgere med KOL typisk køber. Data fra Lægemiddelstatistikregisteret er anvendt til at kategorisere borgerne som brugere af:

  1. Hurtigtvirkende luftvejsudvidende inhalationslægemidler
  2. Langtidsvirkende luftvejsudvidende inhalationslægemidler
  3. Inhalationssteroider

Analysen beror på data fra apoteker i primærsektoren (almindelige apoteker). Lægemidler udleveret under et sygehusbesøg er ikke inkluderet i analysen.

Læs ’ MedicinForbrug – Indblik: Stadig færre borgere med KOL får inhalationssteroid’ her.