05.07.2018

Stadig færre langtidsbrugere af sove- og angstdæmpende medicin

Ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at stadig færre var i langvarig behandling med sovemedicin og angstdæmpende medicin af typen benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler i 2017. Det er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som fraråder langtidsbrug af lægemidlerne

Sundhedsdatastyrelsen har tidligere sat fokus på antallet af langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin (personer med et årligt forbrug på 365 af WHO’s definerede døgndosis eller mere). Baggrunden for analyserne er Sundhedsstyrelsens anbefaling om at undgå langtidsbrug af lægemidlerne, fordi risikoen for bivirkninger overstiger fordelene ved behandlingen. I et nyt ’MedicinForbrug – Indblik’ undersøger Sundhedsdatastyrelsen, om antallet i langvarig be-handling fortsat er faldende frem til 2017.

Støt fald i antallet af langtidsbrugere og brugere med et forbrug over anbefaling

- Analysen viser, at antallet af brugere af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler er støt faldende, og at der i 2017 for første gang er flest korttidsbrugere blandt brugerne. Der har også gennem årene været flere initiativer fra sundhedsmyndighedernes og regionernes side for at reducere forbruget af disse lægemidler, siger sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsen Katarina Gesser.

Analysen viser, at der i 2017 var 18 pct. færre brugere af et sovemiddel eller angstdæmpende lægemiddel i forhold til 2012. Mængdeforbruget af lægemidlerne i samme periode er reduceret med 29 pct., og forbruget var i 2017 nede på 39 mio. definerede døgndoser. Det er både antallet af korttidsbrugere, antallet af brugere med et forbrug over anbefaling og antallet af langtidsbrugere, der har været faldende siden 2012.

I dette ’MedicinForbrug – Indblik’ kan man også se, at

  • Antallet af langtidsbrugere i 2017 er væsentligt lavere (5 personer pr. 1.000 indbyggere) end antallet af hhv. antallet af korttidsbrugere (23 personer pr. 1.000 indbyggere) og antallet af brugere med et forbrug over anbefaling (23 personer pr. 1.000 indbyggere).
  • Andelen med receptindløsning på andre lægemidler, der anvendes som sove- og angstdæm-pende midler stiger til gengæld i samme periode (lavdosis quetiapin, melatonin og promethazin). Stigningen i forbruget af disse lægemidler modsvarer dog ikke helt faldet i forbruget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende lægemidler.
  • Blandt de ældre borgere over 64 år i 2017 var der betydeligt flere kvinder med et årligt for-brug over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
  • Der var i 2017 83 pr. 1.000 indbyggere over 64 år uden demens med et årligt forbrug over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at denne andel var lidt højere hos borgere registreret med demens (92 personer pr. 1.000 indbyggere).

Læs ’MedicinForbrug – Indblik: Stadig færre personer er langtidsbrugere af sovemedicin og angstdæmpende medicin (PDF)’ her.