24.08.2018

Færre langtidsbrugere af opioider i 2017

Ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen viser et fald i antal brugere af lægemidler til stærke smerter af typen opioider fra 2016 til 2017 - herunder både i antallet af langtidsbrugere og brugere med et forbrug over Sundhedsstyrelsens anbefaling

I de senere år har der været stor mediedebat om brugen af opioider i Danmark. På baggrund af denne debat udarbejdede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i 2016 rapporten ”Kortlægning af opioidforbruget i Danmark”, som bl.a. så på antallet af langtidsbrugere i perioden 2010-2014 og sammenlignede forbruget af opioider i de nordiske lande.

I dette ’MedicinForbrug – Indblik’ følger vi op på den nyeste udvikling i forbruget af opioider - herunder langtidsbrugere - og sætter fokus på tramadol, som udgør størstedelen af forbruget af opioider i Danmark.

Fald i antal langtidsbrugere, forbrug over anbefaling og mængdeforbrug

Analysen viser et fald i antallet af langtidsbrugere af opioider fra ca. 184.000 i 2016 til 170.000 i 2017. Dette fald skyldes til dels faldet i antal brugere af tramadol, som alene falder med ca. 10.000 brugere i samme periode (ca. 95.000 i 2016 og 85.000 i 2017). I 2017 udgør antallet af langtidsbrugere 36 pct. af det samlede antal opioidbrugere sammenlignet med 38 pct. året forinden.

Det er både antallet af alle opioidbrugere, antallet af langtidsbrugere og antallet af brugere med et forbrug over Sundhedsstyrelsens anbefaling, der er faldende fra 2016 til 2017. Mængdeforbruget af opioider og tramadol er ligeledes reduceret i samme periode.

Omkring to ud af tre langtidsbrugere indløser i 2017 recept på minimum ét opioid i depotform, hvor lægemidlet frigives langsommere over tid og som anbefales fremfor korttidsvirkende opioider hos personer, der er i fast behandling. Forbruget af opioider i depotform er steget betydeligt siden 2008.

I dette ’MedicinForbrug – Indblik’ kan man også se, at: 

  • Der er markant flere kvinder (58 pct.) end mænd (42 pct.) blandt opioidbrugerne i 2017, og at den gennemsnitlige bruger var over 60 år (uanset køn)
  • Analysen indikerer et større misbrugspotentiale af opioiderne oxycodon og morfin sammen-lignet med tramadol, og misbrugspotentialet af de korttidsvirkende opioider synes større end af opioider som depotform.

Læs hele analysen 'MedicinForbrug - Indblik: Færre langtidsbrugere af opioider i 2017'