13.12.2018

Fastholdelse benyttes hyppigst på kvinder

Der blev hyppigst anvendt fastholdelse i behandlingen af kvinder under en indlæggelse i psykiatrisk afdeling i perioden 2014-2017 – såvel blandt børn og unge som blandt voksne

Fastholdelse blev hyppigst anvendt i behandlingen af kvinder i psykiatrisk afdeling i 2014-2017. Blandt de voksne blev lidt over 5 procent af indlagte kvinder og 3 procent af de indlagte mænd fastholdt i 2017, hvilket desuden var de højeste andele i perioden. Set i forhold til antal var 632 kvinder blevet fastholdt i 2017 mod 384 mænd.
Tendensen er den samme blandt børn og unge under 18 år, hvor hver tiende indlagte pige blev fastholdt i behandlingen i perioden, mens det var lidt under hver tiende dreng, der blev fastholdt. I 2017 var der 102 piger med fastholdelse mod 45 drenge.
Det fremgår af to nye analyser om anvendelse af fastholdelse under indlæggelse i psykiatrisk afdeling i 2014-2017, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet i forbindelse med drøftelser om nedbringelse anvendelse af tvang i det nationale fora Task Force for Psykiatriområdet.
I alt var omkring 13.000 voksne mænd var indlagt i psykiatrisk afdeling i 2014-2017 mod cirka 12.000 voksne kvinder. Lidt over 1.000 piger under 18 år var indlagt i psykiatrisk afdeling hvert af årene 2014-2017 mod omkring 500 drenge.
 
Normalt ikke mere end to episoder under en indlæggelse
Blandt voksne ses fastholdelse oftest blev anvendt en til to gange under en indlæggelse. I perioden 2014-2017 gjaldt det i cirka 90 procent af indlæggelser, hvor mænd blev fastholdt, mod omkring 80 procent for kvinder. For både piger og drenge under 18 år var dette gældende for lidt over 70 procent af indlæggelser, hvor der blev anvendt fastholdelse i 2017. 
Voksne kvinder blev tidligere fastholdt
Der gik færre dage fra en voksen kvinde blev indlagt, til hun blev fastholdt sammenlignet med det gældende for en mand. I gennemsnit gik der under 20 dage i 2014-2016 mod 34 dage i 2017 for mænd, fra de blev indlagt i psykiatrisk afdeling til de blev fastholdt første gang under indlæggelsen. For kvinder gik der i gennemsnit 10-12 dage fra de blev indlagt til første fastholdelse i 2014-2017.
Voksne fastholdte lider oftest af skizofreni eller lignende
Langt de fleste voksne personer, hvor der blev anvendt fastholdelse, var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.
Andelen for mænd var knap 35 procent i 2014 mod knap 45 procent 2017. For kvinder ses knap 40 procent i 2014 mod 45 procent i 2017.
Derudover ses, at omkring hver fjerde mand lider af adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer i 2017. Hvor hver tredje kvinde lider af adfærdsændringer eller psykiske udviklingsforstyrrelser.   
Fastholdte piger og drenge lider oftest af adfærdsændringer eller psykiske udviklingsforstyrrelser
Langt de fleste piger og drenge under 18 år, hvor der blev anvendt fastholdelse, led af adfærdsændringer eller psykiske udviklingsforstyrrelser. Dette ses for omkring 80 procent i 2017 uanset køn. Derudover ses, at hver fjerde pige var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser i 2015-2017, hvor dette var gældende for lidt over 20 procent af drenge i 2017.