07.02.2018

Film forklarer, hvordan PRO-data sætter patienten i fokus

Som en del af den nationale strategi for digital sundhed er PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen i gang med arbejdet med at få patientrapporterede oplysninger (PRO-data) ind i mødet mellem patient og sundhedspersonale. Ny kort film forklarer hvordan og hvorfor.

PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen vil med en ny kort film give både patienter og andre, der ikke kender så meget til PRO, indsigt i, hvad det egentlig er. Og ikke mindst, hvordan og hvorfor PRO-data kan bruges i mødet mellem patient og den sundhedsfaglige og også på tværs i sundhedsvæsenet.

Filmen skal bruges som indledning til workshops og i øvrigt oplyse interesserede om PRO-arbejdet.

Se filmen om PRO her

Hvad er PRO-data?

PRO-data er ’patientrapporterede oplysninger’, som patienten selv kommer med. Her oplyser borgeren via en række spørgsmål i et spørgeskema, hvordan han eller hun har det. Både ift. mentalt og fysisk helbred.

Svarene kan bruges af både den sundhedsfaglige og patienten, når de mødes omkring patientens forløb. En sundhedsfaglig kan være en læge, en sygeplejerske eller måske en fysioterapeut.

Når patienten har udfyldt et PRO-skema før en kontakt, er han eller hun bedre forberedt på mødet med den sundhedsfaglige, og man kan i samtalen hurtigere komme frem til de problemstillinger, der er relevante for den enkelte.

Spørgeskemaer på sygdomsområder

I filmen forklares det fx, hvordan man i PRO-sekretariatet understøtter en grundig proces for udarbejdelse af spørgeskemaer på en lang række sygdomsområder. Fx apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen) samt knæ- og hofteartrose (slidgigt i knæ eller hofte).

I dette arbejde er repræsentanter fra patientforeninger, patienter og sundhedsfaglige fra hele sygdomsforløbet samt kvalitetsmedarbejdere i sundhedssektoren involveret.

FAKTA:

PRO-data er en del af indsatsområdet ’Borgeren som aktiv partner’ i den nationale strategi for digital sundhed. Her er det meningen, at borgeren skal inddrages bedre i sin behandling, fx gennem patientrapporterede oplysninger (PRO-data), som giver mulighed for at inddrage patientens egen viden systematisk. I PRO-arbejdet er det også planen, at de indberettede data også vil kunne anvendes til forskning, kvalitetsarbejde og værdibaseret styring.