18.05.2018

Flere blev behandlet for kræft i pakkeforløb inden for anbefalet tid i 2017

Årsopgørelsen over kræftmonitorering for 2017 viser, at 77 procent af danskere i pakkeforløb blev behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Det er et fald på tre procent i forhold til 2016. Men antallet af forløb steg samtidigt med fem procent, så i alt blev flere danskere behandlet inden for anbefalet tid.

Der var i 2017 i alt 22.970 forløb, hvor borgere startede behandlingen for kræftsygdom efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper. Det er 1.026 flere end i 2016.

Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen i en årsopgørelse over monitorering af kræftområdet.

I 77 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede forløbstider, hvilket er et fald på tre procent i forhold til året før. Men da antallet af forløb samtidigt steg, er der samlet set lidt flere danskere i pakkeforløb, der er blevet behandlet inden for de anbefalede forløbstider i 2017. 

År   Andel forløb inden for standardforløbstid for ”samlet tid til behandling” i procent  Antal forløb i alt på landsplan
 2013  72  20.916
 2014  77  22.097
 2015  79  22.580
 2016  80  21.874
 2017  77  22.970

Kilde: Landspatientregisteret 14. april 2017, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’Samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype. Tidligere år vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Desuden blev knap 88 procent af de borgere, der fik konstateret kræft i 2017, udredt og behandlet i et pakkeforløb. Dette er nogenlunde på samme niveau som året før, hvor tallet var lidt over 87 procent.

Der var en mindre regional variation i 2017, hvor Region Hovedstaden havde 84,2 procent, mens regionerne Midtjylland, Syddanmark og Sjælland havde cirka 90 procent.

Ikke alle i et pakkeforløb har kræft

Selvom man indgår i et pakkeforløb, er det ikke sikkert, man har kræft. I alt indgik mere end 128.000 danskere i et pakkeforløb i 2017, og omkring hver fjerde blev efterfølgende behandlet for en kræftsygdom.

Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Lidt flere borgere indgik desuden i pakkeforløb for metastaser (spredning af kræft) uden organspecifik kræfttype i 2017 i forhold til 2016. Tallene var 1.190 i 2017 mod 1.058 i 2016. Andelen af forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider var på samme niveau med 93 procent begge år.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Ligeledes indgik lidt flere borgere i diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i 2017 (10.454 forløb) i forhold til i 2016. Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, var uændret på 87 procent. 

Læs mere her:

Se årsopgørelsen på www.esundhed.dk

Læs mere om monitorering af kræftområdet på www.sundhedsdatastyrelsen.dk