29.11.2018

Flere blev behandlet i pakkeforløb for kræft

81 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 3. kvartal 2018. I alt blev 5.073 forløb gennemført indenfor anbefalet tid indenfor kvartalet – det højeste antal i et 3. kvartal i perioden 2013-2018

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 3. kvartal 2018 var 5.073 forløb, hvor borgere er startet i behandling for kræftsygdom efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for området for organspecifikke kræfttyper. Det kan eksempelvis være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst. 

Antallet af forløb er knap en procent lavere end ved sidste kvartal. Ved sammenligning med andre 3. kvartalstal tilbage til 2013 ses, at antallet af forløb er på et højere niveau end for de øvrige. Desuden er antallet generelt på et højere niveau end de fleste tidligere kvartaler.

I 81 procent af tilfældene blev første behandling foretaget inden for de anbefalede forløbstider. Sammen med et mindre antal forløb betyder det, at der var lidt færre forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider.  

Kvartal Andel forløb inden for anbefalede forløbstid for ”samlet tid til behandling”, procent Antal forløb i alt på landsplan
3. kvartal 2018  81  5.073
2. kvartal 2018  81  5.122
1. kvartal 2018  83  4.600
4. kvartal 2017  83  5.153
3. kvartal 2017  84  4.601
2. kvartal 2017  77  4.002
1. kvartal 2017  84  4.207
4. kvartal 2016  84  4.337
3. kvartal 2016  83  4.297
2. kvartal 2016  82  5.067
1. kvartal 2016  85  4.640
4. kvartal 2015  84  4.779
3. kvartal 2015  85  4.469
2. kvartal 2015  83  4.353
1. kvartal 2015  84  4.670
4. kvartal 2014  82  4.752
3. kvartal 2014  83  4.273
2. kvartal 2014  80  4.065
1. kvartal 2014  84  4.210
4. kvartal 2013  80  4.447
3. kvartal 2013  79  4.045
2. kvartal 2013  73  3.760
1. kvartal 2013  72  4.264
Kilde: Landspatientregisteret 10. november 2018, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for anbefalede forløbstid for ’samlet tid til behandling’ (OF4 fra henvisning til pakkeforløb start til første behandling start) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

Når tallene vurderes skal man være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 samt i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på tallene.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i 3. kvartal 2018 32.304 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft. Der er således cirka 5 procent færre, der er startet udredning sammenlignet med sidste kvartal. 

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen. 

Flere forløb med undersøgelse for alvorlig sygdom

Der blev gennemført 2.593 pakkeforløb i 3. kvartal 2018, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Det er lidt over 200 forløb færre i forhold til sidste offentliggørelse. 

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget med 2 procentpoint i forhold til sidste offentliggørelse med 89 procent i 3. kvartal 2018. Dog er der samlet set et færre antal forløb gennemført inden for den anbefalede forløbstid.  

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype
I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 3. kvartal 2018 gennemført 272 forløb, der startede udredning i opgørelsesperioden, hvilket er 11 færre forløb end ved sidste offentliggørelse. 

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget 6 procentpoint i forhold til sidste kvartal med 94 procent i 3. kvartal 2018. Der er derfor samlet set et større antal forløb gennemført inden for den anbefalede forløbstid.  

Dyk ned i tallene i 'Monitorering af kræftområdet - Opgørelse 3. kvartal 2018' og læs mere om emnet på sundhedsdata.dk

Læs tidligere kvartals- og årsopgørelser for kræftpakkeforløb på www.esundhed.dk