31.08.2018

Flere blev behandlet i pakkeforløb for kræft

Ny monitorering af kræftområdet viser, at 81 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 2. kvartal 2018 samt at der var flere forløb end i perioden før

I 2. kvartal 2018 var der 5.122 forløb, hvor borgere var startet i behandling for kræftsygdom efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for området for organspecifikke kræfttyper (som kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst). Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det er knap 9 procent flere end i sidste kvartal. Ved sammenligning med andre 2. kvartalstal tilbage til 2013 ses, at antallet af forløb er på et højere niveau end for de øvrige samt at antallet generelt er på et højere niveau end tidligere kvartaler.

 

I 81 procent af tilfældene blev første behandling foretaget inden for de anbefalede forløbstider. Sammen med et øget antal forløb betyder dette, at det var flere forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider end ved sidste offentliggørelse.

 Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for ”samlet tid til behandling”, procent Antal forløb i alt
1. kvartal 2013  72  4.264
2. kvartal 2013  73  3.760
3. kvartal 2013  79  4.045
4. kvartal 2013  80  4.447
1. kvartal 2014  84  4.210
2. kvartal 2014  80  4.065
3. kvartal 2014  83  4.273
4. kvartal 2014  82  4.752
1. kvartal 2015  84  4.670
2. kvartal 2015  83  4.353
3. kvartal 2015  85  4.469
4. kvartal 2015  84  4.779
1. kvartal 2016  85  4.640
2. kvartal 2016  82  5.067
3. kvartal 2016  83  4.297
4. kvartal 2016  84  4.337
1. kvartal 2017  84  4.207
2. kvartal 2017   77  4.002
3. kvartal 2017  84  4.601
4. kvartal 2017  83  5.153
1. kvartal 2018  83  4.600
2. kvartal 2018

 81

 5.122

Kilde: Landspatientregisteret 11. august 2018, SundhedsdatastyrelsenNote: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

I vurderingen af tallene skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på tallene.

Tre ud af fire har ikke kræft

 Alt i alt var der på landsplan i andet kvartal 2018 34.154 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft. Der er således cirka 17 procent flere, der er startet udredning sammenlignet med årets første kvartal.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb med undersøgelse for alvorlig sygdom

Der blev gennemført 2.802 pakkeforløb i 2. kvartal 2018, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er knap 400 forløb flere i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet med 2 procentpoint i forhold til sidste offentliggørelse til 87 procent i 2. kvartal 2018. Dog er der samlet set et større antal forløb gennemført inden for den anbefalede forløbstid, da antallet af forløb er øget med knap 7 procent. 

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 2. kvartal 2018 gennemført 283 forløb, der startede udredning i opgørelsesperioden, hvilket er 66 flere forløb end ved sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er faldet med 5 procentpoint i forhold til sidste kvartal til 88 procent i 2. kvartal 2018. Dog er der samlet set et større antal forløb gennemført inden for den anbefalede forløbstid med knap 50. 

Læs de nye kvartalstal samt mere om monitorering af kræftområdet på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

Læs tidligere kvartals- og årsopgørelser for kræftpakkeforløb kan ses på http://esundhed.dk