Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

15.06.2018

Flere overlever kræft

Nye tal fra Cancerregisteret viser, at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom

Den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2002 til 2016, som Sundhedsdatastyrelsen i dag offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, viser at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom.

Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen (overlevelse 1 år efter diagnosen) blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2014-2016, steg med 3 procentpoint for både mænd og kvinder i forhold til perioden 2011-2013. Overlevelsen er nu henholdsvis 80 pct. for mænd og 82 pct. for kvinder.

For flere sygdomsområder: kræft i endetarm, modermærkekræft, brystkræft, livmoderkræft, prostatakræft, testikelkræft og lymfekræft er den gennemsnitlige 1-års overlevelse endda 90 pct. eller højere.

Siden slutningen af 1990’erne har der været en stigning i 1-årsoverlevelsen.

Screening for tyk- og endetarmskræft påvirker overlevelsen

Den positive udvikling i den samlede 1-årsoverlevelse skyldes blandt andet en forventet stigning i overlevelsen af tyk- og endetarmskræft. Den øgede diagnostiske aktivitet i form af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft som påbegyndte i foråret 2014, er medvirkende til at øge antallet af nye tilfælde i takt med at programmet udrulles.

Diagnosticeringen sker på et tidligere stadie end førhen og medvirker derved til en forbedret 1-års overlevelse. Det er forventningen at denne udvikling vil fortsætte så længe screeningsprogrammet udrulles i perioden 2014-2018.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

De nye tal viser ligeledes en stigning i den samlede 1-års overlevelse efter lungekræft blandt både mænd og kvinder. Overlevelsen efter lungekræft er steget med 6 procentpoint for mænd og 7 procentpoint for kvinder fra perioden 2011-2013 til 2014-2016, så overlevelsen nu er 46 pct. for mænd og 55 pct. for kvinder.

Forbedringer i den samlede 5-års overlevelse

Når det gælder den samlede 5-års overlevelse, ses en fortsat let opadgående kurve med 2 procentpoints forbedring for både mænd og kvinder siden 2011-2013. 5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2014–2016 på 62 procent, mens den var 65 procent for kvinder.
Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs mere i rapporten ’Kræftoverlevelse i Danmark 2002-2016’