15.06.2018

Flere overlever kræft

Nye tal fra Cancerregisteret viser, at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom

Den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2002 til 2016, som Sundhedsdatastyrelsen i dag offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, viser at stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom.

Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen (overlevelse 1 år efter diagnosen) blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2014-2016, steg med 3 procentpoint for både mænd og kvinder i forhold til perioden 2011-2013. Overlevelsen er nu henholdsvis 80 pct. for mænd og 82 pct. for kvinder.

For flere sygdomsområder: kræft i endetarm, modermærkekræft, brystkræft, livmoderkræft, prostatakræft, testikelkræft og lymfekræft er den gennemsnitlige 1-års overlevelse endda 90 pct. eller højere.

Siden slutningen af 1990’erne har der været en stigning i 1-årsoverlevelsen.

Screening for tyk- og endetarmskræft påvirker overlevelsen

Den positive udvikling i den samlede 1-årsoverlevelse skyldes blandt andet en forventet stigning i overlevelsen af tyk- og endetarmskræft. Den øgede diagnostiske aktivitet i form af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft som påbegyndte i foråret 2014, er medvirkende til at øge antallet af nye tilfælde i takt med at programmet udrulles.

Diagnosticeringen sker på et tidligere stadie end førhen og medvirker derved til en forbedret 1-års overlevelse. Det er forventningen at denne udvikling vil fortsætte så længe screeningsprogrammet udrulles i perioden 2014-2018.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

De nye tal viser ligeledes en stigning i den samlede 1-års overlevelse efter lungekræft blandt både mænd og kvinder. Overlevelsen efter lungekræft er steget med 6 procentpoint for mænd og 7 procentpoint for kvinder fra perioden 2011-2013 til 2014-2016, så overlevelsen nu er 46 pct. for mænd og 55 pct. for kvinder.

Forbedringer i den samlede 5-års overlevelse

Når det gælder den samlede 5-års overlevelse, ses en fortsat let opadgående kurve med 2 procentpoints forbedring for både mænd og kvinder siden 2011-2013. 5-års overlevelsen for mænd var i perioden 2014–2016 på 62 procent, mens den var 65 procent for kvinder.
Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs mere i rapporten ’Kræftoverlevelse i Danmark 2002-2016’