07.12.2018

Fejl i print fra Medicinkortet

Siden slutningen af august har 579 patienter fået print fra Medicinkortet, der fejlagtigt viste, at medicineringen var i pause. Fejlen er rettet og alle berørte kontaktes

Mandag den 20. august blev der foretaget en ændring i Det Fælles Medicinkort (FMK) – også kendt som Medicinkortet. Ændringen gør det muligt, at sætte start- og sluttidspunkt for en relevant pause i en medicinering (blandt andet ved ophold på hospitaler). Når pausen er ovre, kan patienten fortsætte med at tage medicinen. Patienten kan samtidig få printet en oversigt over sin medicin, der gør det lettere at holde overblik over medicinen. 

Her har det nu vist sig, at der er opstået en fejl, så print, der er foretaget i perioden mellem den 20. august og 4. december fejlagtigt viser, at en pause fortsætter, selvom pausen reelt er udløbet eller ophævet.  Det er kun på printet, at fejlen har optrådt. Information om medicinen i elektroniske udgaver af Det Fælles Medicinkort på sundhed.dk og app’en Medicinkortet har hele tiden været retvisende.

- Sundhedsdatastyrelsen har rettet fejlen. Vi ved, at det i alt er 579 patienter, der har fået print med fejlagtige oplysninger om pausering. Vi har identificeret hvem, der er tale om. Og vi er i fuld gang med at kontakte dem i samarbejde med regionerne, kommunerne og de praktiserende læger, udtaler Lisbeth Nielsen, der er direktør for Sundhedsdatastyrelsen.

- Har du medicin, der er pauseret, og har du fået print fra medicinkortet mellem den 20. august og den 4. december, anbefaler vi, at du får lavet et nyt print fra Medicinkortet og rådfører dig med din læge, hvis du er i tvivl om pausen er korrekt, siger Lisbeth Nielsen.

På sundhed.dk kan du gå ind på Medicinkortet, se dine oplysninger og få et print, som nu igen er korrekt. 

Se dine medicininformation i Medicinkortet via Sundhed.dk

Læs mere om Det Fælles Medicinkort