16.05.2018

Forløbstid til kræftbehandling i pakkeforløb er blevet kortere fra 2013 til 2016

Forløbstiderne for alle pakkeforløb for kræftområdet er generelt blevet kortere i perioden 2013-2016 - uanset kræfttype og behandlingsform. Dermed er andelen af forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider generelt blevet højere. Det fremgår af en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen, der har specifikt fokus på de forløb, der strækker sig ud over de anbefalede forløbstider for pakkeforløb på kræftområdet.

For at kvalificere dialogen om monitorering af pakkeforløb på kræftområdet har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en analyse om disse forløb. Formålet med analysen er at belyse forløbstiderne udover anbefalede forløbstider for pakkeforløb for kræftområdet med fokus på tiden fra borgeren er henvist til undersøgelse i regi af pakkeforløb til behandlingen er startet.

Med afsæt i 13 kræftområder belyses den periode, der strækker sig ud over udover de anbefalede forløbstider. Vær opmærksom på, at der kan være reelle forhold i borgernes forløb, der tilsiger et længere pakkeforløb end anbefalet. Derfor skal tallene vurderes med varsomhed.

Analysen viser, at forløbstiderne for pakkeforløb for kræftområdet generelt er blevet kortere over perioden uanset kræfttype og behandlingsform med få undtagelser. Det indebærer, at andelen af forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider generelt var højere i 2016 end i 2013.

Den gennemsnitlige forløbstid var generelt kortere i 2016 sammenlignet med i 2013. Dette ses samtidigt med, at antallet af forløb generelt er steget over perioden med et højere antal pakkeforløb i 2016 i forhold til i 2013. Der ses variationer over de enkelte kræftområder med tilhørende behandlingsformer.

FAKTA

  • Analysen tager afsæt i pakkeforløb medtaget i monitorering af kræftområdet. Den har fokus på opgørelsen for den samlede tid fra borgeren er henvist til undersøgelse i regi af pakkeforløb til behandlingen er startet i perioden 2013-2016. Der sættes desuden fokus på nogle af de største kræftformer og tager udgangspunkt i den forløbstid, der er blevet anvendt udover de anbefalede forløbstider for de enkelte kræftformer.
  • Analysen ser på andelen af pakkeforløb, der anvender 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16+ dage (mere end 15 dage) udover de anbefalede forløbstider for de enkelte medtagne kræftområder uanset tilknyttede behandlingsform.
  • Analysen belyser den anvendte forløbstid udover de anbefalede forløbstider. Fokus er blandt andet på den gennemsnitlige forløbstid samt forløbstiden der maksimalt er anvendt for det pakkeforløb, der adskiller de 50 procent korteste forløb fra de 50 procent længste forløb.

Dyk selv ned i analysen

Læs mere om monitorering af kræftområdet

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om analysen