19.08.2018

Forskermaskine 1.5 nu klar til flere projekter

- Nu kan den rumme mange flere forskningsprojekter, siger sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Vibeke Gaardsholt

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Sundhedsdatastyrelsen gode arbejde med at skabe sammenhængende sundhedsdata til gavn forskningsmæssige formål i sundhedsvæsenet er netop blevet endnu bedre. Halvandet års arbejde på en ny version af Forskermaskinen er færdig.

- Vi har afsluttet projekt Forskermaskine 1.5, som gik ud på at udbygge og tilpasse vores Forskermaskine til at kunne rumme mange flere forskningsprojekter. Den er blevet hurtigere og fremtidssikret, fordi den hurtigere kan udvides, hvis der er behov for det, siger en tilfreds sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Vibeke Gaardsholt.

Forskermaskinen er en online fjernadgang til sundhedsregistrene i Sundhedsdatastyrelsen, som videregiver sundhedsdata til forskningsbrug.

- Tidligere har vi sendt data til forskere på USB stik eller CD rom, så de kunne arbejde videre med dem på deres egen arbejdsplads. Vi holdt op med at sende data fysisk til forskerne ved årsskiftet. Tanken med forskermaskinen er, at vi beholder data hos os, og så logger forskere på Forskermaskinen og arbejder videre med data. Forskermaskinen gavner datasikkerheden, da data forbliver i et sikkert miljø.

- Det er vigtigt i forhold til den fortsatte accept og opbakning til at bruge registerdata til forskning, at vi har en høj datasikkerhed. Derfor kontrollerer vi også, at de data, der forlader maskinen, er pseudonymiserede og ikke indeholder personhenførbare oplysninger.

Forskerne: Forskermaskinen er et stort aktiv
 
- Forskermaskinen er et stort aktiv for dansk registerforskning. Danske forskere har høje etiske standarder, og der er ingen eksempler på, at forskere har misbrugt data. Men forskermaskinen giver tekniske løsninger, der øger sikkerheden yderligere, siger professor Henrik Toft Sørensen, der er formand for
Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), som har været med til økonomisk at støtte forskermaskinen.

- Der har været et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og KOR om etableringen af forskermaskinen. KOR ønsker fortsat at bidrage til udviklingen af tekniske løsninger til gavn for dansk forskning, tilføjer Henrik Toft Sørensen.

Læs mere om Forskermaskinen