27.06.2018

Høje fødselstal fortsætter i 2017

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af fødsler fortsat er højt i 2017 efter en periode med lave fødselstal. Dertil fortsætter stigningen i hjemme- og klinikfødsler.

Grafisk fremstilling af udviklingen i fødselstal 1997-2017
Udvikling i antal fødsler 1997-2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu nye tal for 2017 fra Det Medicinske Fødselsregister. Med i alt 61.235 fødsler (og 62.314 nyfødte) i 2017 er antallet af fødsler ligesom i 2016 højt sammenlignet med de seneste år, og næsten 10 pct. højere end i 2013, hvor antallet af fødsler var nede på blot 55.687.

I 2017 fødte over 2.000 kvinder hjemme eller på fødeklinik. Stigningen i antallet og andelen af hjemme- og klinikfødsler fortsætter således i 2017, hvor samlet 3,3 pct. af fødslerne foregik i hjemmet eller på fødeklinik. Med 771 hjemme- og klinikfødsler, svarende til 1,3 pct. af alle fødsler i 2012, er dette mere end en fordobling på fem år.

   2012  2013  2014  2015  2016  2017
 Født på sygehus  55.714 53.616  54.408  55.521  58.305  57.985 
 Hjemmefødsel  771 822  996  1.262  1.925  2.050 
 Uden for sygehus 143  150  124  151  146  198 
 Ukendt  1.085 1.099  1.213  1.250  1.315  1.002 
 Fødsler i alt  57.713  55.687 56.741  58.184  61.691  61.235 
 Procentdel hjemmefødsler  1,3 pct. 1,5 pct.  1,8 pct.  2,2 pct.  3,1 pct.  3,3 pct. 
Kilde: Det Medicinske Fødselsregister, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Kategorien 'Hjemmefødsel' indeholder både planlagte og uplanlagte hjemmefødsler samt fødsler på klinik. Langt hovedparten af fødslerne i kategorien ”Hjemmefødsel” er fødsler i hjemmet.

Klik dig videre til eSundhed   for øvrige statistikker fra Det Medicinske Fødselsregister. Her finder du bl.a. opgørelser for kejsersnit, igangsættelser, alder, BMI mv.