14.12.2018

En halv million patienter står for 71 procent af de regionale sundhedsudgifter

Ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen belyser kontaktmønstre for de 10 pct. patienter, der står for de højeste udgifter i 2017

Omkring en halv mio. patienter er blandt de 10 pct., der står for de højeste udgifter i 2017. Alt i alt står de for 71 pct. af de beregnede regionale udgifter til hospitals- og praksissektoren. Det svarer til 60 mia. kr. af udgifterne på godt 84 mia. kr. i 2017.  Det er en stabil trend, der kan spores tilbage til 2010.
Tallene fremgår af analysen i en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, som belyser kontaktmønstre for de 10 pct. patienter, der står for de højeste udgifter i 2017. Det gør den på baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre.
Analysens resultater viser, at der er stor variation i kontaktmønsteret for patienterne, der er blandt de 10 pct. med de højeste udgifter i 2017.
- Den giver os tankevækkende viden til diskussionen om, hvor og hvordan samfundet kan sætte ind med hensyn til tidligere forebyggelse rettet mod patienter med tiltagende kontakt til sundhedsvæsenet, konstaterer direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.
Rapporten viser bl.a. også at:
  • De 10 pct. patienter, der står for de højeste udgifter, har i gennemsnit modtaget behandling for 112.400 kr. pr. patient. Det er 22 gange mere end de gennemsnitlige udgifter for de øvrige 90 pct. borgere med kontakt til sundhedsvæsenet.
  • Patienterne kan inddeles i to overordnede grupper baseret på deres kontaktmønstre syv år forud for, at de bliver en del af de 10 pct., der står for de højeste udgifter i 2017:
    * Lidt under halvdelen har haft begrænset kontakt med hospitals- og praksissektoren indtil, de har haft brug for behandling i 2017.
    * Den anden halvdel har haft hyppigere og tiltagende kontakt gennem perioden 2010-2016. Her har en stor andel også en eller flere kroniske sygdomme.
  • Mere end seks ud af ti af de personer, der dør i Danmark i 2017, er blandt de 10 pct. patienter, der står for de højeste udgifter i 2017.