26.04.2018

Nye tal for medicinsk cannabis

Efter to måneder af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er der indløst 253 recepter på forsøgsordningens produkter til 164 borgere, hvoraf 60 pct. er kvinder. Cannabisprodukterne udskrives af læger i hele landet og benyttes primært mod neuropatiske smerter.

Den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som gør det muligt for læger at udskrive cannabisprodukter, har været i gang siden 1. januar 2018.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu det andet ’MedicinForbrug – Indblik’, som går tæt på udbredelsen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i løbet af de to første måneder. Indblikket bygger på tal fra Lægemiddelstatistikregisteret og ser nærmer på brugen af de cannabisprodukter, der indtil videre er omfattet af forsøgsordningen. Tallene dækker både primær- og sygehussektoren.

Udbredelse af forsøgsordningen efter de første to måneder

Opgørelserne samlet for januar og februar i andet ’MedicinForbrug – Indblik’ viser bl.a. at:

  • Der er indløst 253 recepter på cannabisprodukter til 164 borgere
  • Flere kvinder – 60 pct. – end mænd har købt cannabisprodukterne i forsøgsordningen
  • Det er primært borgere i aldersgruppen 42-64 år, der har indløst recept på cannabisprodukterne
  • Flest borgere har indløst en recept, der er udskrevet af en speciallæge

Dyk selv ned i tallene her

Find ud af mere om Lægemiddelstatistikregisteret

Læs om medicinsk cannabis-forsøgsordningen hos Lægemiddelstyrelsen