01.11.2018

Sundhedsdata i verdensklasse fylder tre år

- Trods vores unge alder, er vi opgaven voksen, siger Lisbeth Nielsen om ansvaret for udvikling af sundhedsdata og digitale løsninger på sundhedsområdet. Hun er direktør for Sundhedsdatastyrelsen der fejrer jubilæum 1. november

Danmark er i allerforreste række, når vi taler indførelse af e-sundhed i Europa. Vi har den mest omfattende dækning med hensyn til informations- og kommunikationsteknologi i sundhedssektoren blandt EU-landene. Store lande som Tyskland, Kina og Brasilien henter inspiration hos os. Og de seneste tre år har den centrale nøglespiller i denne indsats været en statslig enhed på Ørestads Boulevard i København: Sundhedsdatastyrelsen som fejrer jubilæum den 1. november.

- Vi gør vores bedste for at bevare den fremtrædende position på verdensplan ved konstant at udvikle og forbedre arbejdet med at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter, sundhedspersonale og forskere, siger Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen og tilføjer:

- Med et sundhedsvæsen i en rivende teknologisk udvikling, får Sundhedsdatastyrelsen hele tiden nye udfordringer. Men det betyder også, at vi har bidraget og fortsat vil bidrage til et stadig bedre sundhedsvæsen. 

- Vi har opbygget og opnået en masse i de første tre år, så vi kan roligt sige, at vi har fundet vores ben at gå på. Men det er der bestemt også brug for, at fortsætte en sikker kurs for den digitale fremtidens sundhedsvæsen. Trods vores unge alder er vi klart vores opgave voksen, siger Lisbeth Nielsen fra Sundhedsdatastyrelsen

Samarbejdspartnere: Styrelsen er vigtig, værdifuld og velanskreven

Sundhedsdatastyrelsen vigtige rolle anerkendes af en række samarbejdspartnere:

- Dagsordenen for sundhedsdata og digitalisering flytter sig hurtigere, end vi kan nå at drøfte udviklingen i fællesskab. Det er et dilemma, for netop dialogen mellem de mange aktører på sundhedsområdet er nøglen til at finde holdbare løsninger sammen. Sundhedsdatastyrelsen spiller en vigtig rolle i at samle parterne omkring bordet, siger formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner Karin Friis Bach.

- Sundhedsdatastyrelsen er blevet en velanskreven og velaccepteret institution, der leverer værdifulde data til forskning, så vi i dag kan lære af i går og blive bedre fra dag til dag, siger formanden for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Henrik Ullum og tilføjer blandt andet:
- Selvom der er sket meget de sidste 3 år, så kommer der ikke til at ske mindre de næste 3 år med hensyn til teknologisk udvikling. I fremtiden skal vi i høj grad bruge arbejdsmetoder baseret på big data og kunstig intelligens. PRO-data og bærbar sundhedsteknologo kommer også til at betyde meget.

- Sundhedsdatastyrelsen løfter en vigtig opgave. Relevante sundhedsdata er af afgørende betydning for patienter, fordi de kan være med til at sikre sammenhæng i patientforløb og kvalitet i behandlingen. Data er også afgørende for forskning i nye behandlingsformer, siger formanden for Danske Patienter Camilla Hersom.

- Oprettelsen af en selvstændig styrelse for sundhedsdata var en vigtig markering af, at valide og tidstro sundhedsdata er en grundsten i det danske sundhedsvæsen, siger direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker i en kommentar.

- Vi er meget tilfreds med Sundhedsdatastyrelsens styrkede fokus på adgang til data via forskermaskiner, så risici forbundet med dataspredning og lækager minimeres, siger formanden for Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) Henrik Toft Sørensen.

- Sundhedsdatastyrelsen er en god og konstruktiv samarbejdspartner i mange projekter om sundhedsdata, som PLO er engageret i. Styrelsen har en betydelig ekspertise inden for sundheds-it og anvendelse af sundhedsdata til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet, siger Henrik Dibbern, der er formand for It- og Dataudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).