06.09.2018

Knap hver femte borger med demens har købt antipsykotika i 2017

Omkring 19 pct. af i alt ca. 37.200 ældre borgere registreret med demens i de nationale registre har indløst recept på antipsykotisk medicin i 2017. Det fremgår af en ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens i forbindelse med den Nationale Demenshandlingsplan, der blev aftalt 15. december 2016. I planen er der et politisk mål om at reducere andelen af borgere med demens, som har indløst recept på antipsykotisk medicin med 50 pct. frem mod år 2025. Det skyldes en væsentlig risiko for alvorlige bivirkninger ved behandling af borgere med demens med antipsykotisk medicin.

I Sundhedsdatastyrelsens nye monitorering kan det bl.a. ses, at omkring 19 pct. af de ældre borgere registreret med demens indløste recept på antipsykotisk medicin i 2017 (svarende til 7.100 borgere), og at denne andel før har ligget stort set uændret på omkring 20 pct. siden 2014.

Mellem 1.000 og 2.600 borgere med demens er i kontinuerlig behandling

Monitoreringen peger desuden i retning af, at mellem 1.000 og 2.600 borgere med demens formentlig er i mere eller mindre kontinuerlig behandling.

Den typiske borger (median) med demens uden en psykiatrisk diagnose i 2017 har haft relativt mange receptindløsninger (5 receptindløsninger) og købt mange tabletter/kapsler (336 tabletter/kapsler), men har samtidig kun haft et lavt mængdeforbrug (35 døgndoser) og købt laveste styrke. Endvidere har ca. 1.000 borgere købt antipsykotika som dosisdispenseret medicin (medicin pakket på apoteket i doser til den enkelte borger). Dosisdispenseret medicin egner sig primært til medicin, der gives i samme dosis over længere tid.

Det peger samlet i retning af, at mange formentlig har været i langvarig behandling med lav styrke.

Monitoreringen viser desuden, at:

  • andelen er væsentlig højere hos ældre borgere med demens med en psykiatrisk diagnose (47-62 pct.) end blandt ældre borgere med demens uden en psykiatrisk diagnose (12-20 pct.)
  • andelen af ældre borgere identificeret med demens, som har indløst recept på antipsykoti-ka, er højest i Region Hovedstaden (22 pct.) og lavest i Region Nordjylland (14 pct.) i 2017
  • det primært er alment praktiserende læger og dernæst hospitalslæger, der opstarter og viderefører behandlingen med antipsykotika hos borgere med demens

Læs ’Monitorering af forbruget af antipsykotika hos borgere med demens – 2017’ (PDF)

Find monitoreringen for 2016 her: ’Monitorering af forbruget af antipsykotika hos borgere med demens – 2016’ (PDF)