27.11.2018

Antal borgere identificeret med knogleskørhed næsten fordoblet siden 2009

Over 170.000 borgere er i dag identificeret med knogleskørhed, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som stiller skarpt på borgere med knogleskørhed.

Det samlede antal af borgere identificeret med sygdommen knogleskørhed (osteoporose) er vokset konstant fra 90.100 i starten af 2009 til 172.400 i starten af 2017. Antallet af nye tilfælde af knogleskørhed var i perioden stabilt på mellem 16.000-20.000 om året.

Det fremgår af tal fra de nationale sundhedsregistre til den nye bilagspublikation ’Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose’ fra Sundhedsdatastyrelsen. Publikationen opgør blandt andet forekomst, nye tilfælde, mørketal for borgere med knogleskørhed og behandlingen i sundhedsvæsenet for borgere med knogleskørhed. 

Publikationen er lavet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Sundhedsstyrelsens nye rapport ’En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose’.

Knogleskørhed er især udbredt blandt kvinder og ældre 

Knogleskørhed er særligt udbredt blandt kvinder, hvor antallet er borgere med knogleskørhed er næsten fordoblet fra 77.700 i 2009 til 142.025 i 2017. Blandt mænd er antallet steget fra 12.425 i 2009 til 30.375 i 2017. Det er især borgere i alderen 80 år og opefter, der får knogleskørhed.

Publikationen viser også:

  • Antal nye tilfælde af knogleskørhed.
  • Antal borgere med knogleskørhed med et lavenergibrud (knoglebrud, der opstår spontant eller i forbindelse med små traumer eller dagligdags aktiviteter, som et normalt skelet tåler).
  • Antal knogletæthedsmålinger blandt borgere med knogleskørhed.
  • Antal brugere af lægemidler mod knogleskørhed.

Dyk ned i tallene i ’Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose’.

Læs mere om indsatsen mod knogleskørhed i Sundhedsstyrelsens rapport "En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose".

Forbehold:
Det anvendte Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Med et dynamisk register som RUKS, betyder en opdatering, at personer med kronisk sygdom ikke længere er sammenlignelige med tidligere opgørelser, og antallet af personer med kronisk sygdom ændrer sig over tid.