16.11.2018

Markant færre unge behandles for kondylomer

Antallet af unge i alderen 15-24 år der behandles for kønssygdommen kondylomer er i runde tal faldet fra 9.960 i 2009 til 1.290 i 2017. Det fremgår af en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen

Antal personer (20-24 år) behandlet for kondylomer pr. 1.000 indbyggere 2001-2017

Sundhedsdatastyrelsen følger løbende udviklingen i antallet af personer, der behandles for kondylomer, som er en seksuelt overført sygdom, der skyldes en infektion med humant papillomavirus (HPV). 

En ny opgørelse for perioden 2001-2017 viser, at der har været en stigning i det samlede antal af behandlede personer over 14 år frem fra i runde tal i alt 11.960 i 2001 til 22.910 i 2009, hvorefter der har været et fald til 12.030 i 2017 (omtrent samme niveau som i 2001).  

Klart fald blandt de unge

Tendensen til stigende antal fra 2001 til 2009 efterfulgt af et fald viser sig også blandt de yngre aldersgrupper. For de 15-24 årige stiger tallet fra 4.230 i 2001 til 9.960 i 2009, men falder så til 1.290 i 2017, hvilket er markant lavere end i 2001. Og for de 25-29 årige stiger det fra 3.020 i 2001 til 4.730 i 2011, men falder så til 2.420 i 2017. Igen markant lavere end i 2001.

- Vi er glade for, at tallene viser en markant udvikling i den rigtige retning for de unge, siger Lisbeth Nielsen, der er direktør for Sundhedsdatastyrelsen.

Mænd behandles dobbelt så ofte

Den samme udvikling med et fald siden 2009 ses dog ikke for aldersgrupperne over 35 år. Opgørelsen viser også, at mænd i næsten alle aldersgrupper behandles omkring dobbelt så ofte som kvinder. 

Opgørelsen dækker personer, der enten har en diagnose for kondylombehandling i Landspatientregisteret og/eller har indløst en recept på et lægemiddel mod kondylomer.

Læs hele opgørelsen ’Behandlinger for kondylomer - en seksuelt overført sygdom, der skyldes HPV-infektion 2001 – 2017’