17.01.2018

Mistanke om kræft opstår for det meste hos egen læge

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at lidt over halvdelen af pakkeforløb for kræftområdet blev startet efter en henvisning fra egen læge. Tallet er steget med 1,5 procent fra 2013-2016. Ca. en tredjedel startede efter henvisning fra en sygehusafdeling.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at over halvdelen af pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke typer henvises fra egen læge.

Lidt over halvdelen af pakkeforløbene i 2013-2016 startede efter en henvisning fra alment praktiserende læge og privat praktiserende speciallæge, hvor antallet af forløb er steget med 1,5 procent fra 2013 til 2016 for hele landet.

Omkring en tredjedel bliver henvist fra en anden sygehusafdeling en den, der startede pakkeforløbet, for yderligere udredning og behandling for en funden sygdom.

I analysen ses der også nærmere på regionale forskelle samt forløbstider.

Læs mere:

Læs analysen og mere om hvilke instanser, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Læs om monitorering af kræftområdet