28.02.2018

Flere blev behandlet inden for anbefalede tider i pakkeforløb for kræft

Monitorering af kræftområdet viser, at 83 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 4. kvartal 2017 med et stigende antal forløb i perioden.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 4. kvartal 2017 var 5.153 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke kræfttyper, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom. Dette er 12 procent flere forløb end i sidste kvartal samt det højeste antal siden starten af denne monitorering.

I 83 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider, hvilket sammen med en stigning i antallet af forløb betyder, at det er langt det højeste antal forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider siden starten af 2013.

Kvartal Andel forløb inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling', procent Antal forløb i alt på landsplan
1. kvartal 2013 72 4.264
2. kvartal 2013 73   3.760
3. kvartal 2013 79  4.045
4. kvartal 2013 80  4.447
1. kvartal 2014 84  4.210
2. kvartal 2014 80  4.065
3. kvartal 2014 83  4.273
4. kvartal 2014 82  4.752
1. kvartal 2015 84  4.670
2. kvartal 2015 83  4.353
3. kvartal 2015 85  4.469
4. kvartal 2015 84  4.779
1. kvartal 2016 85  4.640
2. kvartal 2016 82  5.067
3. kvartal 2016 83  4.297
4. kvartal 2016 84  4.337
1. kvartal 2017 84  4.207
2. kvartal 2017 77  4.002
3. kvartal 2017 84  4.601
4. kvartal 2017 83  5.153
                                                                                      Kilde: Landspatientregisteret 10. februar 2018, Sundhedsdatastyrelsen Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

I vurderingen af tallene skal man være opmærksom på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data fra og med dette tidspunkt.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i fjerde kvartal 2017 33.356 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb med undersøgelse for alvorlig sygdom

Der blev gennemført 2.643 pakkeforløb i 4. kvartal 2017, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er en stigning på seks procent i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er på samme niveau som ved sidste offentliggørelse med 88 procent i 4. kvartal 2017.

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 4. kvartal 2017 gennemført samme antal forløb, der startede udredning i opgørelsesperioden, som ved sidste offentliggørelse med 281 forløb.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget med to procentpoint i forhold til sidste kvartal til 93 procent i 4. kvartal 2017.

Læs mere:

Se tallene for kræftmonitorering på eSundhed

Læs mere om monitorering af kræftområdet

FAKTA:

Monitoreringen har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene for kræftområdet. De er opdelt i: Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype (herunder 32 forskellige organspecifikke pakkeforløb), pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og desuden diagnostisk pakkeforløb med symptomer for alvorlig sygdom. Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. oktober 2012.