22.01.2018

Revurdering af tilskudsstatus ændrer medicinforbruget

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser salget af lægemidler fra apotek fra 2. kvartal 2017

I Sundhedsdatastyrelsens nye ’MedicinForbrug - Overblik’ om salget af lægemidler i 2. kvartal ses der bl.a. en stigning i mængdeforbruget af de inhalationslægemidler, som indeholder to forskellige typer af langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler i samme inhalator, og som anvendes til behandling af KOL.

Træk de nye tal fra 2. kvartal 2017 på eSundhed

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 2. kvartal 2017'

Øget forbrug af luftvejsudvidende kombinationslægemidler

Stigningen i mængdeforbruget skyldes især et øget forbrug af de nyere kombinationspræparater med langtidsvirkende adrenergika (LABA) og langtidsvirkende anticholinergika (LAMA).

Lægemidlerne har i flere behandlingsvejledninger fået en mere fremtrædende plads i behandlingen af KOL, ligesom priserne på kombinationsmidlerne er faldet.

Dette prisfald er formentlig et resultat af igangværende revurderinger af tilskudsstatus for astma/KOL-lægemidler.

MedicinForbrug - Overblik

’MedicinForbrug - Overblik’ er en kvartalsvis opgørelse, som giver et overblik over de ti lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år.

Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 2. kvartal 2017 omhandler følgende lægemidler:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Insulin degludec (type 1- og type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i kombination med anticholinergika (KOL)
  • Lercandipin (forhøjet blodtryk)
  • Andre midler til obstruktive luftvejssygdomme til inhalation (astma og KOL)
  • Antipsykotiske midler
  • Adrenergika i kombination med kortikosteroider eller andre midler, ekskl. anticholinergika (astma og KOL)
  • Citalopram (antidepressive midler)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.