Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

22.01.2018

Revurdering af tilskudsstatus ændrer medicinforbruget

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser salget af lægemidler fra apotek fra 2. kvartal 2017

I Sundhedsdatastyrelsens nye ’MedicinForbrug - Overblik’ om salget af lægemidler i 2. kvartal ses der bl.a. en stigning i mængdeforbruget af de inhalationslægemidler, som indeholder to forskellige typer af langtidsvirkende luftvejsudvidende lægemidler i samme inhalator, og som anvendes til behandling af KOL.

Træk de nye tal fra 2. kvartal 2017 på eSundhed

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 2. kvartal 2017'

Øget forbrug af luftvejsudvidende kombinationslægemidler

Stigningen i mængdeforbruget skyldes især et øget forbrug af de nyere kombinationspræparater med langtidsvirkende adrenergika (LABA) og langtidsvirkende anticholinergika (LAMA).

Lægemidlerne har i flere behandlingsvejledninger fået en mere fremtrædende plads i behandlingen af KOL, ligesom priserne på kombinationsmidlerne er faldet.

Dette prisfald er formentlig et resultat af igangværende revurderinger af tilskudsstatus for astma/KOL-lægemidler.

MedicinForbrug - Overblik

’MedicinForbrug - Overblik’ er en kvartalsvis opgørelse, som giver et overblik over de ti lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år.

Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 2. kvartal 2017 omhandler følgende lægemidler:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Insulin degludec (type 1- og type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i kombination med anticholinergika (KOL)
  • Lercandipin (forhøjet blodtryk)
  • Andre midler til obstruktive luftvejssygdomme til inhalation (astma og KOL)
  • Antipsykotiske midler
  • Adrenergika i kombination med kortikosteroider eller andre midler, ekskl. anticholinergika (astma og KOL)
  • Citalopram (antidepressive midler)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.